Oznámenie č. 14 o zmene výzvy MAS_063/6.4/10

 • Zverejnené: 25.01.2021
 • Predmet oznámenia: úprava jednej z príloh k výzve (príloha č. 14B)

Oznámenie č. 13 o zmene výzvy MAS_063/4.2/11

 • Zverejnené: 25.01.2021
 • Predmet oznámenia: úprava jednej z príloh k výzve (príloha č. 14B)

Oznámenie č. 12 o zmene výzvy MAS_063/6.4/10

 • Zverejnené: 20.11.2020
 • Predmet oznámenia: úprava dátumu uzavretia výzvy na 12.02.2021

Oznámenie č. 11 o zmene výzvy MAS_063/6.4/10

 • Zverejnené: 25.09.2020
 • Predmet oznámenia: úprava príloh k výzve

Oznámenie č. 10 o zmene výzvy MAS_063/8.5/8

 • Zverejnené: 25.09.2020
 • Predmet oznámenia: úprava príloh k výzve

Oznámenie č. 9 o zmene výzvy MAS_063/7.4/7

 • Zverejnené: 25.09.2020
 • Predmet oznámenia: úprava dátumu uzavretia výzvy na 27.11.2020 a úprava príloh k výzve

Oznámenie č. 8 o zmene výzvy MAS_063/7.5/6

 • Zverejnené: 25.09.2020
 • Predmet oznámenia: úprava príloh k výzve

Oznámenie č. 7 o zmene výzvy MAS_063/7.2/5

 • Zverejnené: 25.09.2020
 • Predmet oznámenia: úprava príloh k výzve

Oznámenie č. 6 o zmene výzvy MAS_063/7.5/6

 • Zverejnené: 07.08.2020
 • Predmet oznámenia: úprava dátumu uzavretia výzvy na 30.10.2020

Oznámenie č. 5 o zmene výzvy MAS_063/7.2/5

 • Zverejnené: 07.08.2020
 • Predmet oznámenia: úprava dátumu uzavretia výzvy na 30.10.2020

Oznámenie č. 4 o zmene výzvy MAS_063/7.5/6

 • Zverejnené: 30.04.2020
 • Predmet oznámenia: úprava dátumu uzavretia výzvy na 28.08.2020

Oznámenie č. 3 o zmene výzvy MAS_063/7.2/5

 • Zverejnené: 30.04.2020
 • Predmet oznámenia: úprava dátumu uzavretia výzvy na 28.08.2020

Oznámenie č. 2 o zmene výzvy MAS_063/7.4/2

 • Zverejnené: 16.10.2019
 • Predmet oznámenia: úprava prílohy Kritériá pre výber projektov stratégie CLLD v rámci PRV SR

Oznámenie č. 1 o zmene výzvy MAS_063/7.4/2

 • Zverejnené: 25.09.2019
 • Predmet oznámenia: úprava dátumu uzavretia výzvy na 31.10.2019