Oznámenie č. 24 o zmene výzvy MAS_063/7.2/23

 • Zverejnené: 22.04.2024
 • Predmet oznámenia: úprava dátumu uzavretia výzvy na 26.05.2024

Oznámenie č. 23 o uzavretí výziev IROP

 • Zverejnené: 14.12.2023
 • Predmet oznámenia: uzavretie výziev IROP

Oznámenie č. 22 o oprave zjavnej nesprávnosti vo výzve IROP

 • Zverejnené: 24.11.2023
 • Predmet oznámenia: 3. oprava zjavnej nesprávnosti vo formulári ŽoPr

Oznámenie č. 21 o zmene výzvy MAS_063/7.5/21

 • Zverejnené: 16.11.2023
 • Predmet oznámenia: úprava dátumu uzavretia výzvy na 20.12.2023

Oznámenie č. 20 o zmene výzvy MAS_063/7.2/20

 • Zverejnené: 16.11.2023
 • Predmet oznámenia: úprava dátumu uzavretia výzvy na 20.12.2023

Oznámenie č. 19 o zmene výzvy MAS_063/7.4/17

 • Zverejnené: 20.9.2023
 • Predmet oznámenia: úprava dátumu uzavretia výzvy na 26.10.2023

Oznámenie č. 18 o zmene výzvy MAS_063/7.4/16

 • Zverejnené: 14. 7. 2023
 • Predmet oznámenia: zrušenie výzvy z dôvodu nesúladu výzvy so stratégiou CLLD v ITMS2014+

Oznámenie č. 17 o oprave zjavnej nesprávnosti vo výzve IROP

 • Zverejnené: 01.12.2022
 • Predmet oznámenia: 2. oprava zjavnej nesprávnosti hodnotiaceho kritéria č. 6 Zvýšené kapacity poskytovaných komunitných sociálnych služieb

Oznámenie č. 16 o zmene výzvy MAS_063/7.4/15

 • Zverejnené: 29.04.2022
 • Predmet oznámenia: úprava dátumu uzavretia výzvy na 27.05.2022

Oznámenie č. 15 o oprave zjavnej nesprávnosti vo výzvach IROP

 • Zverejnené: 08.04.2022
 • Predmet oznámenia: 1. oprava zjavnej nesprávnosti hodnotiaceho kritéria Prínos realizácie projektu na územie MAS

Oznámenie č. 14 o zmene výzvy MAS_063/6.4/10

 • Zverejnené: 25.01.2021
 • Predmet oznámenia: úprava jednej z príloh k výzve (príloha č. 14B)

Oznámenie č. 13 o zmene výzvy MAS_063/4.2/11

 • Zverejnené: 25.01.2021
 • Predmet oznámenia: úprava jednej z príloh k výzve (príloha č. 14B)

Oznámenie č. 12 o zmene výzvy MAS_063/6.4/10

 • Zverejnené: 20.11.2020
 • Predmet oznámenia: úprava dátumu uzavretia výzvy na 12.02.2021

Oznámenie č. 11 o zmene výzvy MAS_063/6.4/10

 • Zverejnené: 25.09.2020
 • Predmet oznámenia: úprava príloh k výzve

Oznámenie č. 10 o zmene výzvy MAS_063/8.5/8

 • Zverejnené: 25.09.2020
 • Predmet oznámenia: úprava príloh k výzve

Oznámenie č. 9 o zmene výzvy MAS_063/7.4/7

 • Zverejnené: 25.09.2020
 • Predmet oznámenia: úprava dátumu uzavretia výzvy na 27.11.2020 a úprava príloh k výzve

Oznámenie č. 8 o zmene výzvy MAS_063/7.5/6

 • Zverejnené: 25.09.2020
 • Predmet oznámenia: úprava príloh k výzve

Oznámenie č. 7 o zmene výzvy MAS_063/7.2/5

 • Zverejnené: 25.09.2020
 • Predmet oznámenia: úprava príloh k výzve

Oznámenie č. 6 o zmene výzvy MAS_063/7.5/6

 • Zverejnené: 07.08.2020
 • Predmet oznámenia: úprava dátumu uzavretia výzvy na 30.10.2020

Oznámenie č. 5 o zmene výzvy MAS_063/7.2/5

 • Zverejnené: 07.08.2020
 • Predmet oznámenia: úprava dátumu uzavretia výzvy na 30.10.2020

Oznámenie č. 4 o zmene výzvy MAS_063/7.5/6

 • Zverejnené: 30.04.2020
 • Predmet oznámenia: úprava dátumu uzavretia výzvy na 28.08.2020

Oznámenie č. 3 o zmene výzvy MAS_063/7.2/5

 • Zverejnené: 30.04.2020
 • Predmet oznámenia: úprava dátumu uzavretia výzvy na 28.08.2020

Oznámenie č. 2 o zmene výzvy MAS_063/7.4/2

 • Zverejnené: 16.10.2019
 • Predmet oznámenia: úprava prílohy Kritériá pre výber projektov stratégie CLLD v rámci PRV SR

Oznámenie č. 1 o zmene výzvy MAS_063/7.4/2

 • Zverejnené: 25.09.2019
 • Predmet oznámenia: úprava dátumu uzavretia výzvy na 31.10.2019