Názov dokumentu Súbory
Prihláška za člena MAS MALOHONT DOCX
 – Príloha č.1 – Splnomocnenie k prihláške DOCX
 – Príloha č.2 – Súhlas so spracovaním osobných údajov DOCX
Stanovy MAS MALOHONT PDF
Zoznam členov k 31.12.2019 PDF