Základné dokumenty Súbory
Prihláška za člena MAS MALOHONT DOCX
 – Príloha č.1 – Splnomocnenie k prihláške DOCX
 – Príloha č.2 – Súhlas so spracovaním osobných údajov DOCX
Stanovy MAS MALOHONT PDF
Zoznam členov k 21.3.2022 PDF
Výročné správy Súbory
Výročná správa MAS za rok 2020 PDF
Výročná správa MAS za rok 2019 PDF
Výročná správa MAS za rok 2018 PDF
Výročná správa MAS za rok 2017 PDF
Výročná správa MAS za rok 2016 PDF