Orgány občianskeho združenia MAS MALOHONT

 • Najvyšší orgán: Zhromaždenie členov MAS
 • Kontrolný orgán: Dozorná rada
 • Štatutárny orgán: Predseda/Podpredseda
 • Výberová komisia: Výberová komisia MAS
 • Monitorovací výbor: Monitorovací výbor MAS

Zhromžadenie členov MAS

Zhromaždenie členov MAS (najvyšší orgán) tvoria všetci členovia občianskeho združenia MAS MALOHONT, ktorí si spomedzi seba volia Výbor MAS a Dozornú radu. Prví členovia Výboru MAS a Dozornej rady boli zvolení na ustanovujúcom zasadnutí Zhromaždenia členov MAS 16. mája 2007 v Hrachove. Súčasné zloženie Výboru MAS a Dozornej rady bolo zvolené 11. mája 2023 vo Veľkých Teriakovciach.

Dozorná rada v MAS

 • Ján Matej - Obec Ožďany
 • Ing. Petra Pajasová - Kozia farma Kozinka s. r. o.
 • Mgr. Katarína Moncoľová – ATHÉNA (OZ)

Predseda a podpredseda

 • Ing. Oľga Maciaková, predsedníčka MAS - Mesto Hnúšťa
 • Ing. Norbert Keľo, podpredseda MAS - KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. Veľké Teriakovce

Výbor MAS

Výbor MAS (výkonný orgán) má 11 členov, z ktorých v súčasnosti 36 % tvoria zástupcovia verejného sektoru, 28 % zástupcovia podnikateľského sektoru a 36 % zástupcovia občianskeho sektoru:
 • Ing. Oľga Maciaková - Mesto Hnúšťa
 • Mgr. Elena Polóniová - Obec Rimavská Baňa
 • Peter Švoňava - Obec Drienčany
 • Ondrej Knechta - Obec Hrachovo
 • Ing. Norbert Keľo - KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. Veľké Teriakovce
 • Ing. Miroslav Porubiak - Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa, s.r.o.
 • Ing. Július Šimon - VINOGOLD s.r.o. Padarovce
 • Mgr. Iveta Očenášová – ČERIENKA (OZ)
 • Mgr. Štefan Horváth (občan)
 • Mgr. Stanislava Zvarová - Občianske združenie RODON Klenovec
 • Ingrid Palatinusová - Občianske združenie Šanca pre Dražice

Výberová komisia MAS

Výberová komisia má min. 3 členov, ktorých volí Výbor MAS z kandidátov navrhnutých Zhromaždením členov MAS. Pre každú výzvu na predkladanie projektov je volená nová výberová komisia, pričom jednotliví členovia sa môžu opakovať.

Monitorovací výbor MAS

 • Milan Medveď - Obec Rimavské Zalužany
 • Mgr. Grigorij Šamin - Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE Hnúšťa (szčo)
 • Miloš Hronček - Jazdecký klub EXCEL MADON (OZ)