Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (PRV):

Na stiahnutie:
Harmonogram výziev MAS MALOHONT (2023) – verzia 5.1 – aktualizovaný 19.07.2023 – aktuálny
Harmonogram výziev MAS MALOHONT (2023) – verzia 5 – zverejnený 04.05.2023 

Harmonogram výziev MAS MALOHONT (2022) – verzia 4zverejnený 27.01.2022

Harmonogram výziev MAS MALOHONT (2021) – verzia 3.1 – aktualizovaný 25.05.2021
Harmonogram výziev MAS MALOHONT (2021) – verzia 3 – zverejnený 01.02.2021

Harmonogram výziev MAS MALOHONT (2020) – verzia 2.1 – aktualizovaný 05.05.2020
Harmonogram výziev MAS MALOHONT (2020) – verzia 2 – zverejnený 28.01.2020

Harmonogram výziev MAS MALOHONT (2019) – verzia 1.2 – aktualizované 03.12.2019
Harmonogram výziev MAS MALOHONT (2019) – verzia 1.1 – aktualizované 21.08.2019
Harmonogram výziev na rok 2019 – PRV – zverejnený 09.04.2019

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (IROP):

Na stiahnutie:
Indikatívny harmonogram výziev na rok 2023 – verzia 1 – zverejnený 19.6.2023 – aktuálny
Indikatívny harmonogram výziev na rok 2021 – verzia 1 – zverejnený 1.3.2021