Výzva MAS_063/6.1/12

6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

 • Určená pre: podnikateľský sektor
 • Dátum vyhlásenia: 11.06.2021
 • Dátum uzavretia: 24.09.2021
 • Stav: uzavretá

Výzva MAS_063/6.3/13

6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

 • Určená pre: podnikateľský sektor
 • Dátum vyhlásenia: 11.06.2021
 • Dátum uzavretia: 27.08.2021
 • Stav: uzavretá

Výzva MAS_063/4.2/11

4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

 • Určená pre: podnikateľský sektor
 • Dátum vyhlásenia: 01.12.2020
 • Dátum uzavretia: 26.02.2021
 • Stav: uzavretá

Výzva MAS_063/6.4/10

6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

 • Určená pre: podnikateľský sektor
 • Dátum vyhlásenia: 30.07.2020
 • Dátum uzavretia: 12.02.2021
 • Stav: uzavretá

Výzva MAS_063/8.5/8

8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov

 • Určená pre: podnikateľský a občiansky sektor
 • Dátum vyhlásenia: 03.06.2020
 • Dátum uzavretia: 02.10.2020
 • Stav: uzavretá

Výzva MAS_063/7.4/7

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

 • Určená pre: verejný sektor
 • Dátum vyhlásenia: 03.06.2020
 • Dátum uzavretia: 27.11.2020
 • Stav: uzavretá

Výzva MAS_063/7.5/6

7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

 • Určená pre: verejný a občiansky sektor
 • Dátum vyhlásenia: 20.01.2020
 • Dátum uzavretia: 30.10.2020
 • Stav: uzavretá

Výzva MAS_063/7.2/5

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

 • Určená pre: verejný sektor
 • Dátum vyhlásenia: 20.01.2020
 • Dátum uzavretia: 30.10.2020
 • Stav: uzavretá

Výzva MAS_063/7.4/2

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

 • Určená pre: verejný sektor
 • Dátum vyhlásenia: 06.06.2019
 • Dátum uzavretia: 31.10.2019
 • Stav: uzavretá