Výzva MAS_063/6.4/22

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

 • Určená pre: podnikateľský sektor
 • Dátum vyhlásenia: 15. 2. 2024
 • Dátum uzavretia: 15. 4. 2024
 • Stav: uzavretá

Výzva MAS_063/7.5/21

7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

 • Určená pre: verejný a občiansky sektor
 • Dátum vyhlásenia: 20. 9. 2023
 • Dátum uzavretia: 20. 11. 2023
 • Stav: uzavretá

Výzva MAS_063/7.2/20

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

 • Určená pre: verejný a občiansky sektor
 • Dátum vyhlásenia: 20. 9. 2023
 • Dátum uzavretia: 20. 12. 2023
 • Stav: uzavretá

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-512-005

C1 Komunitné sociálne služby

 • Určená pre: verejný a občiansky sektor
 • Dátum vyhlásenia: 25. 8. 2023
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 25. 11. 2023
 • Stav: uzavretá k 14.12.2023

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-512-001

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 • Určená pre: verejný sektor
 • Dátum vyhlásenia: 8. 6. 2021
 • Uzavretie 17. hodnotiaceho kola: 30. 10. 2023
 • Stav: uzavretá k 14.12.2023

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-511-005

A1 Podpora podnikania a inovácií

 • Určená pre: podnikateľský sektor
 • Dátum vyhlásenia: 14. 6. 2021
 • Uzavretie 16. hodnotiaceho kola: 30. 11. 2023
 • Stav: uzavretá k 14.12.2023

Výzva MAS_063/6.4/19

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

 • Určená pre: podnikateľský sektor
 • Dátum vyhlásenia: 30. 8. 2023
 • Dátum uzavretia: 30. 10. 2023
 • Stav: uzavretá

Výzva MAS_063/7.4/17

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

 • Určená pre: verejný a občiansky sektor
 • Dátum vyhlásenia: 26. 7. 2023
 • Dátum uzavretia: 26. 10. 2023
 • Stav: uzavretá

Výzva MAS_063/7.4/16

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

 • Určená pre: verejný a občiansky sektor
 • Dátum vyhlásenia: 6. 7. 2023
 • Dátum uzavretia: 5. 9. 2023
 • Stav: zrušená k 14. 7. 2023 z dôvodu nesúladu výzvy a stratégie CLLD v ITMS2014+

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-512-003

C1 Komunitné sociálne služby

 • Určená pre: verejný a občiansky sektor
 • Dátum vyhlásenia: 14.06.2021
 • Uzavretie 10. hodnotiaceho kola: 30.11.2022
 • Stav: uzavretá k 30.11.2022

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-512-004

C2 Terénne a ambulantné služby

 • Určená pre: verejný a občiansky sektor
 • Dátum vyhlásenia: 14.06.2021
 • Uzavretie 9. hodnotiaceho kola: 30.09.2022
 • Stav: uzavretá k 30.09.2022

Výzva MAS_063/7.4/15

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

 • Určená pre: verejný sektor
 • Dátum vyhlásenia: 10.02.2022
 • Dátum uzavretia: 27.05.2022
 • Stav: uzavretá

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-512-002

B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

 • Určená pre: verejný a občiansky sektor
 • Dátum vyhlásenia: 10.06.2021
 • Uzavretie 6. hodnotiaceho kola: 31.01.2022
 • Stav: zrušená k 17.03.2022

Výzva MAS_063/4.2/14

4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

 • Určená pre: podnikateľský sektor
 • Dátum vyhlásenia: 01.10.2021
 • Dátum uzavretia: 28.01.2022
 • Stav: uzavretá

Výzva MAS_063/6.1/12

6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

 • Určená pre: podnikateľský sektor
 • Dátum vyhlásenia: 11.06.2021
 • Dátum uzavretia: 24.09.2021
 • Stav: uzavretá

Výzva MAS_063/6.3/13

6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

 • Určená pre: podnikateľský sektor
 • Dátum vyhlásenia: 11.06.2021
 • Dátum uzavretia: 27.08.2021
 • Stav: uzavretá

Výzva MAS_063/4.2/11

4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

 • Určená pre: podnikateľský sektor
 • Dátum vyhlásenia: 01.12.2020
 • Dátum uzavretia: 26.02.2021
 • Stav: uzavretá

Výzva MAS_063/6.4/10

6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

 • Určená pre: podnikateľský sektor
 • Dátum vyhlásenia: 30.07.2020
 • Dátum uzavretia: 12.02.2021
 • Stav: uzavretá

Výzva MAS_063/8.5/8

8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov

 • Určená pre: podnikateľský a občiansky sektor
 • Dátum vyhlásenia: 03.06.2020
 • Dátum uzavretia: 02.10.2020
 • Stav: uzavretá

Výzva MAS_063/7.4/7

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

 • Určená pre: verejný sektor
 • Dátum vyhlásenia: 03.06.2020
 • Dátum uzavretia: 27.11.2020
 • Stav: uzavretá

Výzva MAS_063/7.5/6

7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

 • Určená pre: verejný a občiansky sektor
 • Dátum vyhlásenia: 20.01.2020
 • Dátum uzavretia: 30.10.2020
 • Stav: uzavretá

Výzva MAS_063/7.2/5

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

 • Určená pre: verejný sektor
 • Dátum vyhlásenia: 20.01.2020
 • Dátum uzavretia: 30.10.2020
 • Stav: uzavretá

Výzva MAS_063/7.4/2

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

 • Určená pre: verejný sektor
 • Dátum vyhlásenia: 06.06.2019
 • Dátum uzavretia: 31.10.2019
 • Stav: uzavretá