Výzva č. 06/GP/MAS/2023 – Grantový program MAS 2023

1.1.1 Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry malých rozmerov
1.1.2 Obnova a rozvoj občianskej infraštruktúry v obciach
1.2.3 Podpora občianskych iniciatív a aktivít
3.1.2 Budovanie turistických atrakcií a doplnkových služieb v cestovnom ruchu

 • Určená pre: verejný a občiansky sektor
 • Dátum vyhlásenia: 02.05.2023
 • Dátum uzavretia: 31.05.2023

Výzva č. 05/GP/MAS/2020 – Grantový program MAS 2020

1.1.1 Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry malých rozmerov
1.1.2 Obnova a rozvoj občianskej infraštruktúry v obciach
1.2.3 Podpora občianskych iniciatív a aktivít
3.1.2 Budovanie turistických atrakcií a doplnkových služieb v cestovnom ruchu

 • Určená pre: verejný a občiansky sektor
 • Dátum vyhlásenia: 10.09.2020
 • Dátum uzavretia: 09.10.2020

Výzva č. 04/GP/MAS/2019 – Grantový program MAS 2019

1.2.3 Podpora občianskych iniciatív a aktivít

 • Určená pre: občiansky sektor
 • Dátum vyhlásenia: 26.04.2019
 • Dátum uzavretia: 31.05.2019

Výzva č. 03/GP/MAS/2018 – Grantový program MAS 2018

1.2.3 Podpora občianskych iniciatív a aktivít

 • Určená pre: občiansky sektor
 • Dátum vyhlásenia: 13.07.2018
 • Dátum uzavretia: 20.08.2018