Výzva IROP-CLLD-AMZ8-511-005

A1 Podpora podnikania a inovácií

  • Určená pre: podnikateľský sektor
  • Dátum vyhlásenia: 14.06.2021
  • Uzavretie 13. hodnotiaceho kola: 30.05.2023
  • Stav: vyhlásená

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-512-001

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

  • Určená pre: verejný sektor
  • Dátum vyhlásenia: 08.06.2021
  • Uzavretie 13. hodnotiaceho kola: 30.03.2023
  • Stav: vyhlásená