Výzva MAS_063/4.2/14

4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov

 • Určená pre: podnikateľský sektor
 • Dátum vyhlásenia: 01.10.2021
 • Dátum uzavretia: 28.01.2022
 • Stav: vyhlásená

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-511-005

A1 Podpora podnikania a inovácií

 • Určená pre: podnikateľský sektor
 • Dátum vyhlásenia: 14.06.2021
 • Uzavretie 4. hodnotiaceho kola: 30.12.2021
 • Stav: vyhlásená

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-512-004

C2 Terénne a ambulantné služby

 • Určená pre: verejný a občiansky sektor
 • Dátum vyhlásenia: 14.06.2021
 • Uzavretie 4. hodnotiaceho kola: 30.12.2021
 • Stav: vyhlásená

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-512-003

C1 Komunitné sociálne služby

 • Určená pre: verejný a občiansky sektor
 • Dátum vyhlásenia: 10.06.2021
 • Uzavretie 4. hodnotiaceho kola: 30.12.2021
 • Stav: vyhlásená

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-512-002

B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

 • Určená pre: verejný a občiansky sektor
 • Dátum vyhlásenia: 10.06.2021
 • Uzavretie 5. hodnotiaceho kola: 30.12.2021
 • Stav: vyhlásená

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-512-001

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 • Určená pre: verejný sektor
 • Dátum vyhlásenia: 08.06.2021
 • Uzavretie 5. hodnotiaceho kola: 30.12.2021
 • Stav: vyhlásená