Výzva IROP-CLLD-AMZ8-512-003

C1 Komunitné sociálne služby

 • Určená pre: verejný a občiansky sektor
 • Dátum vyhlásenia: 10.06.2021
 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 30.09.2021
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 02.11.2021
 • Stav: vyhlásená

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-512-002

B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

 • Určená pre: verejný a občiansky sektor
 • Dátum vyhlásenia: 10.06.2021
 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 31.08.2021
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 30.09.2021
 • Stav: vyhlásená

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-512-001

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 • Určená pre: verejný sektor
 • Dátum vyhlásenia: 08.06.2021
 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 31.08.2021
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 30.09.2021
 • Stav: vyhlásená