Výzva MAS_063/7.2/23

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

  • Určená pre: verejný a občiansky sektor
  • Dátum vyhlásenia: 26. 2. 2024
  • Dátum uzavretia: 26. 5. 2024
  • Stav: vyhlásená