Výzva MAS_063/7.5/21

7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

 • Určená pre: verejný a občiansky sektor
 • Dátum vyhlásenia: 20. 9. 2023
 • Dátum uzavretia: 20. 11. 2023
 • Stav: vyhlásená

Výzva MAS_063/7.2/20

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

 • Určená pre: verejný sektor
 • Dátum vyhlásenia: 20. 9. 2023
 • Dátum uzavretia: 20. 11. 2023
 • Stav: vyhlásená

Výzva MAS_063/6.4/19

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

 • Určená pre: podnikateľský sektor
 • Dátum vyhlásenia: 30. 8. 2023
 • Dátum uzavretia: 30. 10. 2023
 • Stav: vyhlásená

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-512-005

C1 Komunitné sociálne služby

 • Určená pre: verejný a občiansky sektor
 • Dátum vyhlásenia: 25. 8. 2023
 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 25. 9. 2023
 • Stav: vyhlásená

Výzva MAS_063/7.4/17

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

 • Určená pre: verejný a občiansky sektor
 • Dátum vyhlásenia: 26. 7. 2023
 • Dátum uzavretia: 26. 10. 2023
 • Stav: vyhlásená

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-511-005

A1 Podpora podnikania a inovácií

 • Určená pre: podnikateľský sektor
 • Dátum vyhlásenia: 14.06.2021
 • Uzavretie 15. hodnotiaceho kola: 2.10.2023
 • Stav: vyhlásená

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-512-001

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 • Určená pre: verejný sektor
 • Dátum vyhlásenia: 08.06.2021
 • Uzavretie 16. hodnotiaceho kola: 2.10.2023
 • Stav: vyhlásená