Členstvo
v MAS MALOHONT

MAS MALOHONT je verejno-súkromné partnerstvo s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré pôsobí predovšetkým na území historického regiónu Gemer-Malohont. Do aktivít združenia sa môžu zapojiť rovnako členovia, aj nečlenovia. Členom občianskeho združenia MAS MALOHONT sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá pôsobí na území MAS, tzn. má trvalé bydlisko, prípadne prechodný pobyt (týka sa fyzickej osoby), sídlo alebo prevádzku (týka sa právnickej osoby) v území MAS. V súčasnosti (k 31.12.2019) má združenie 81 členov.
01

Výhody členstva v MAS

  • Súčasť aktívnej skupiny ľudí, ktorá sa podieľa na rozvoji regiónu Gemer-Malohont
  • Nové kontakty, skúsenosti a zručnosti
  • Rozhodovanie o rozvoji územia, v ktorom žijeme alebo pôsobíme
  • Informácie o výzvach MAS na predkladanie projektov medzi prvými
  • Členstvo v pracovných skupinách alebo orgánoch, ktoré pripravujú stratégiu miestneho rozvoja, rozhodujú o výbere projektov či monitorujú realizáciu podporených projektov
  • Zázemie a podpora pre realizáciu vašich nápadov i spoločných projektov
  • Bezplatné, prípadne zvýhodnené niektoré služby a aktivity MAS
02

Členský príspevok

  • Jednorazový vstupný príspevok: 50 € (platí sa len raz v 1. roku členstva)
  • Ročný členský príspevok: 50 € (platí sa každý rok od vzniku členstva vrátane 1. roku)
03

Ako sa stať členom MAS?

Stačí, ak si prečítate stanovy, vyplníte prihlášku a osobne alebo poštou ju doručíte spolu s povinnými prílohami na adresu kancelárie MAS.