Výzvy MAS

Informácia o disponibilnej výške financií vo výzvach MAS (IROP) k 30.01.2023

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-511-005

 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 629 000,00 €
 • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 11. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení):
  195 396,86 €
 • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr:
  296 153,34 €
 • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu príspevkov v schvaľovaní a schválených príspevkov):
  137 449,80 €
 • Uzávierka 12. hodnotiaceho kola: 30.3.2023

 

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-002

 • Výzva bola ku dňu 17.03.2022 zrušená.
 • Oznámenie o zrušení výzvy nájdete tu.

 

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-001

 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 280 000,00 €
 • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 12. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení):
  50 516,71 €
 • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr:
  185 145,30 €
 • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu príspevkov v schvaľovaní a schválených príspevkov):
  1 638,68 €
 • Uzávierka 13. hodnotiaceho kola: 30.3.2023

 

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-003

 • Výzva bola ku dňu 30.11.2022 predčasne uzavretá.
 • Oznámenie o uzavretí výzvy nájdete tu.

 

Aktivita: C2 Terénne a ambulantné služby

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-004

 • Výzva bola ku dňu 30.09.2022 predčasne uzavretá.
 • Oznámenie o uzavretí výzvy nájdete tu.

 

Vysvetlivky:
ŽoPr – žiadosť o príspevok