Výzvy MAS

Informácia o disponibilnej výške financií vo výzvach MAS (IROP) k 30.03.2022

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-511-005

 • Upozornenie pre žiadateľov:
  Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 0,00 €
 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 479 000,00 €
 • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 6. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení):
  394 204,65
 • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr:
  101 194,73 €
 • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu už schválených príspevkov) bude zverejnená po ukončení schvaľovania ŽoPr.
 • Uzávierka 7. hodnotiaceho kola po plánovanej aktualizácii výzvy: 30.05.2022

 

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-002

 • Výzva bola ku dňu 17.03.2022 zrušená.
 • Oznámenie o zrušení výzvy nájdete tu.

 

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-001

 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 100 000,00 €
 • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 7. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení):
  46 244,81 €
 • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr:
  33 682,23 €
 • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu už schválených príspevkov) bude zverejnená po ukončení schvaľovania ŽoPr.
 • Uzávierka 8. hodnotiaceho kola po plánovanej aktualizácii výzvy: 30.05.2022

 

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-003

 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 200 000,00 €
 • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 6. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení):
  100 000,00
 • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr:
  0,00 €
 • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu už schválených príspevkov) bude zverejnená po ukončení schvaľovania ŽoPr.
 • Uzávierka 7. hodnotiaceho kola po plánovanej aktualizácii výzvy: 30.05.2022

 

Aktivita: C2 Terénne a ambulantné služby

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-004

 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 150 000,00 €
 • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 6. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení):
  83 692,15 €
 • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr:
  55 860,00 €
 • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu už schválených príspevkov) bude zverejnená po ukončení schvaľovania ŽoPr.
 • Uzávierka 7. hodnotiaceho kola po plánovanej aktualizácii výzvy: 30.05.2022

 

Vysvetlivky:
ŽoPr – žiadosť o príspevok