Prezentácia regiónu

Boli sme na výstave Agrotravel v Poľsku

V dňoch 20. – 22. apríla sme sa v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR a niektorými MAS zo Slovenska zúčastnili 4. ročníka medzinárodnej výstavy vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky Agrotravel 2012 v Kielce v Poľsku.

Územie MAS sme prezentovali prostredníctvom propagačných materiálov o náučných chodníkoch, Gotickej ceste a vodných mlynoch a remeselnými výrobkami Petra Šuniara z Utekáča a Milana Stieranku z Klenovca.

O dobrú náladu návštevníkov i samotných vystavovateľov sa starali zástupcovia MAS Zlatá cesta, ktorí zároveň pôsobia vo Folklórnom súbore Prenčovan a Folklórnej skupine Geľovianka.

V pavilónoch venovaných vidieckemu cestovnému ruchu a agroturistike nechýbali ani miestne produkty a tradičné dobroty z rôznych regiónov Poľska.