Výzvy MAS

Konal sa seminár k spracovaniu žiadosti o platbu

Hlavnou témou seminára, ktorý bol určený najmä pre starostov obcí a pracovníkov obecných úradov, bola príprava žiadosti o platbu a jej príloh. S účastníkmi seminára sa o svoje skúsenosti podelili pracovníčky MAS.

Seminár sa konal v utorok 24.04. v priestoroch Kancelárie MAS v Hrachove. Pracovníčky MAS na ňom informovali účastníkov o tom, ako vyplniť formulár žiadosti o platbu a niektoré z jeho príloh. Zároveň ich v krátkosti oboznámili so všetkými prílohami k žiadosti o platbu vrátane monitorovacej správy, ku ktorej bolo podané podrobné vysvetlenie.

Pracovníčky MAS pripomenuli ďalej účastníkom seminára povinnosť registrovať zrealizovaný projekt do 3 mesiacov od predloženia poslednej žiadosti o platbu, pričom im vysvetlili ako vyplniť formulár, ktorý je na to určený.

Priebežne boli zúčastneným zodpovedené všetky otázky a v závere seminára sa s nimi podelil o svoje skúsenosti aj starosta obce Hrachovo Ondrej Knechta.

Informácie prezentované na seminári vychádzali zo skúseností pracovníčok MAS s prípravou žiadostí o platbu, s ktorou pomáhali niekoľkým obciam podporeným vo výzvach č. 1/PRV/MAS/16 a 2/PRV/MAS/16.