Výzvy MAS

Výberová komisia MAS schválila 6 projektov obcí

Všetkých 6 projektov obcí, ktoré boli predložené v rámci výziev na predkladanie projektov k 10. septembru 2012, bolo dnes schválených, a to v celkovej požadovanej výške 122 282,83 EUR.

 

Vzhľadom na nižší počet predložených projektov prebiehal výber projektov len počas jedného dňa (10.10.2012). Jeho súčasťou bola aj verejná prezentácia projektov predkladateľmi projektov. Výberová komisia MAS zložená zo zástupcov samospráv, podnikateľov a občianskeho sektoru schválila všetkých 6 predložených projektov na základe predchádzajúcej administratívnej kontroly a bodového hodnotenia projektov.

Vo výzve č. 9/PRV/MAS 16 bolo podporené zriadenie pamätnej izby Učenej spoločnosti malohontskej v Nižnom Skálniku, vybudovanie rozprávkového labyrintu v Drienčanoch, detské ihriská vo Veľkých Teriakovciach a Zacharovciach, ako aj výmena okien a dverí na kultúrnom dome v Hnúšti. Projekty obce Drienčany a Zacharovce boli schválené na úrovni MAS opätovne, nakoľko v predchádzajúcich výzvach neboli schválené kvôli administratívnym nezrovnalostiam. Vo výzve č. 10/PRV/MAS 16 bol schválený jediný predložený projekt obce Kokava nad Rimavicou, ktorá v rámci neho zrekonštruuje fontánu v centre obce. Nevyčerpané financie z oboch výziev budú presunuté do podobne zameraných výziev na predkladanie projektov, ktoré budú vyhlásené ešte v tomto roku.

Konečné rozhodnutie o poskytnutí podpory na projekt vydáva Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), ktorá vykoná v najbližších mesiacoch kontrolu správnosti celého výberového procesu. Až po kladnom rozhodnutí PPA budú so žiadateľmi podpísané zmluvy.

Financie na podporu uvedených projektov má MAS MALOHONT schválené z Programu rozvoja vidieka SR – Os 4 Leader, a to už od konca roku 2009, odkedy ich prostredníctvom výziev na predkladanie projektov každoročne rozdeľuje na rôzne projekty obcí a podnikateľov v cestovnom ruchu.

Na stiahnutie:
Schválené projekty vo výzvach č. 9/PRV/MAS 16 a 10/PRV/MAS 16