Prezentácia regiónu

Pozvánka na Slovenské mitrovanie 2012

Výstava s pastierskou tematikou, ukážky prác na salaši, tance a hudba pastierskej valaskej kultúry, baranie špeciality a ďalšie sprievodné aktivity čakajú na návštevníkov podujatia, ktoré sa bude konať 26. – 27. októbra v obci Veľké Teriakovce.

Valaské hody nazývané mitrovanie sa spájali s ukončením pastierskej sezóny, ktorá sa viaže k 26. októbru, na svätého Demetera alebo Mitra. Bačovia a valasi sa v tom období vracali do dedín vo sviatočných šatách a v kostole obetovali syr a oštiepky. Potom nasledovalo vyúčtovanie sa s majiteľmi oviec a spoločná hostina, ktorej neodmysliteľnou súčasťou bola hudba, tanec a spev. Práve na tento zvyk chceme nadviazať podujatím Slovenské mitrovanie, ktoré sa bude koncom októbra konať v našom regióne, v obci Veľké Teriakovce. Časť aktivít bude prebiehať v Mlyne a časť v novovybudovanej kolibe Salaš pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach.

Prvý deň podujatia začína odborným seminárom na Salaši pod Maginhradom, v ktorom sa účastníci oboznámia s tradičným ovčiarstvom, valaskou kultúrou, ale aj s tradičným roľníckym rokom na severe Malohontu. Samozrejme nebudú chýbať ani dobré príklady z praxe, ktoré odprezentuje domáci poľnohospodár a samostatne hospodáriaci roľník Jozef Zvara z Detvy, ktorého farma je nielen v kraji známa kvalitnými produktmi z ovčieho mlieka.

Piatkový podvečer bude pokračovať otvorením dvoch výstav. Jednou z nich je Pastierstvo v Gemeri – Malohonte z dielne Gemersko – malohontského múzea v Rimavskej Sobote, druhá výstava pod názvom Kroje našich krajov je jedným z výstupov rovnomenného projektu nadnárodnej spolupráce s tromi miestnymi akčnými skupinami z Českej republiky. Obe výstavy budú sprístupnené aj počas druhého dňa, ako aj počas posledných troch októbrových dní. Záver prvého dňa bude patriť programu pod názvom Piesne našich krajov, na ktorom bude uvedené CD ľudových piesní za účasti folklórnych súborov z nášho regiónu a z Moravy.

Medzi najväčšie lákadlá druhého dňa, ktorý bude prebiehať pri Salaši pod Maginhradom, patria ukážky prác na salaši ako napríklad strihanie oviec, dranie barana, odváranie žinčice, výroba syrov či spracovanie ovčej vlny. Spracovanie baranieho mäsa bude úlohou súťažných družstiev, ktoré budú popoludní pripravovať baranie špeciality. Priebeh celého dňa obohatí niekoľko remeselníkov, hudobníkov a dokumenty s pastierskou tematikou. Vyvrcholením dvojdňového podujatia bude scénický program, v ktorom tance, hudbu a piesne valaskej kultúry predvedie Dedinská folklórna skupina Kýčera z Čierneho Balogu, Valašský krúžok Rusavjan z Českej republiky, FS Vepor z Klenovca, Trio fujaristov a FS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou, FS Sinec z Hnúšte a ďalší sólisti zo Zvolena, Slovenskej Ľupče a Pohronskej Polhory.

Hlavným organizátorom podujatia je Miestna akčná skupina MALOHONT so Salašom pod Maginhradom. Odborným garantom podujatia je Katedra životného prostredia Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica. Nezastupiteľná je však aj pomoc spoluorganizátorov, ktorými sú Vidiecky parlament Banskobystrického kraja, Gemersko – malohontské múzeum Rimavská Sobota, Gemersko – malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota a partnerské miestne akčné skupiny z Českej republiky.

Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR, Banskobystrický samosprávny kraj a Mikroregión Rimava a Rimavica. Časť aktivít v rámci podujatia je realizovaná aj cez  projekt nadnárodnej spolupráce Kroje našich krajov, nakoľko okrem uchovania tohto takmer zabudnutého zvyku ide aj o celkovú prezentáciu územia MAS MALOHONT a jej partnerov.

Plagát s programom na stiahnutie TU.