Prezentácia regiónu

Víťazi fotosúťaže za rok 2020 sú známi

Uplynulý štvrtok 26. augusta 2021 sa v parku pri Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti konala vernisáž výstavy fotografií z minuloročnej súťaže Malohont mojimi očami. Spoznali sme na nej aj mená autorov víťazných fotografií. Spolu s ďalšími vybranými fotografiami si ich môžete pozrieť do konca novembra 2021.

Do 8. ročníka fotosúťaže Malohont mojimi očami, ktorá prebiehala od 1. júna do 30. septembra 2020, bolo doručených 184 fotografií od 30 autorov z rôznych obcí a miest zahrnutých do Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, ale aj z miest Rimavská Sobota, Lučenec či Banská Bystrica. „Sme radi, že súťaž opäť oslovila amatérov aj profesionálov rôznych vekových kategórií od 16 rokov do 59 rokov, a to aj napriek tomu, že sa v nej nesúťaží o hodnotné ceny. Ide skôr o prezentáciu regiónu Malohont v obrazovej podobe a sme veľmi vďační, že sa na tom svojou účasťou podieľajú desiatky ľudí, ktorým je tento región blízky.“ doplnila Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT.

Zo 184 fotografií bolo 25 vyradených kvôli nesplneniu podmienok súťaže, pričom najčastejším dôvodom bolo nedostatočné rozlíšenie a miesto zhotovenia fotografií alebo nedodržanie počtu fotografií v rámci jednotlivých kategórií. Zvyšných 159 fotografií postúpilo do verejného hlasovania, ktoré prebiehalo od 23. do 30. júla 2021. Najviac fotografií súťažilo už tradične v kategórii Prírodné krásy (53), potom nasledovali kategórie Ľudia a život (44), Kultúrne dedičstvo (34) a kategória Naše obce (28).

O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodovala okrem verejnosti aj hodnotiaca komisia, a to v máji 2021. Jej členmi boli Aneška Bakšová (Hrnčiarske Zalužany), Anna Černáková (Hnúšťa) a Michal Lichanec (Rimavská Sobota):

Kategória 1. Prírodné krásy:

 1. Michaela Tiralová – Strom do srdca pôdy hlboko mocne vrastený, do červeného šatu odetý (zároveň aj víťaz verejného hlasovania)
 2. Michal Tvrdoň – Ranný prízemný mráz na Maginhrade
 3. Zita Baráneková – Ranná inverzia na Poproči

Kategória 2. Kultúrne dedičstvo:

 1. Michaela Tiralová – Na Balockej doline, v Gemerskej stolici nad potokom Blh, od ktorého hrad Blh i celá dolina meno nosí, leží starobylá osada Drienčany (zároveň aj víťaz verejného hlasovania)
 2. Jaroslav Zvara – Bielenie plátna
 3. Martin Babarík – Jozef Škultéty

Kategória 3. Ľudia a život:

 1. Martin Babarík – Fénix
 2. Michal Tvrdoň – Biela ovca z Pereša
 3. Ivana Horváthová – … vo vysokej tráve

Víťaz verejného hlasovania: Michaela Tiralová – Ore ujec, ore, úhor preoráva, ani biča nemá, len tak povoláva

Kategória 4. Naše obce:

 1. Michal Tvrdoň – Úzka cestička
 2. Martin Babarík – Večer nad obcou Šoltýska
 3. Rudolf Lehocký – Lesík Rimavské Zalužany (zároveň aj víťaz verejného hlasovania)

V mene celej Miestnej akčnej skupiny MALOHONT víťazom blahoželáme. Okrem víťazných fotografií si minimálne jednu fotografiu nájdu na výstave aj ostatní zapojení súťažiaci, ktorí splnili podmienky súťaže. Za spoluprácu pri príprave a otvorení výstavy ďakujeme Mestskému kultúrnemu stredisku v Hnúšti, Knižnici prof. Š. Pasiara v Hnúšti a mestu Hnúšťa. „Tento rok uvidíte na výstave zábery z obcí Slizké, Poproč, Nižný Skálnik, Drienčany, Klenovec, Potok, Ožďany, Utekáč, Kokava nad Rimavicou, Šoltýska, Rimavské Zalužany, Teplý Vrch, Kraskovo, Hnúšťa, Selce, Sušany a Kyjatice.“ uzavrela Miroslava Vargová.