Prezentácia regiónu

Výstava fotografií v parku pri knižnici v Hnúšti

Srdečne vás pozývame na otvorenie výstavy fotografií zo súťaže Malohont mojimi očami 2020, ktorá sa uskutoční v parku pri Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti vo štvrtok 26. augusta 2021 o 16:00 hod. Počas výstavy sa dozvieme mená autorov víťazných fotografií. Spolu s ďalšími fotografiami si ich budete môcť pozrieť v priestoroch knižnice až do konca novembra 2021.

Do súťaže sa zapojilo celkovo 30 fotografov vo veku od 16 do 59 rokov prevažne z obcí MAS MALOHONT, ale aj z Rimavskej Soboty, Lučenca či Banskej Bystrice. Zo 184 fotografií bolo 25 vyradených kvôli nesplneniu podmienok súťaže. Najčastejším dôvodom bolo nedostatočné rozlíšenie a miesto zhotovenia fotografií alebo nedodržanie počtu fotografií v rámci jednotlivých kategórií.

Zvyšných 159 fotografií postúpilo do verejného hlasovania. Najviac z nich súťažilo už tradične v kategórii Prírodné krásy (53), potom nasledovali kategórie Ľudia a život (44), Kultúrne dedičstvo (34) a kategória Naše obce (28). O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodovala okrem verejnosti aj hodnotiaca komisia, ktorá vybrala 12 víťazných fotografií.

Mená víťazov jednotlivých kategórií spoznáme na výstave fotografií 26. augusta 2021. O čo neskoršie, o to srdečnejšie ste všetci vítaní v parku pri knižnici v Hnúšti na jej vernisáži. Fotografie si tu nájdu nielen víťazi, ale aj každý zo zapojených súťažiacich.