Prezentácia regiónu

V Lukovištiach hodnotili ovocné destiláty z regiónu

Viac ako 200 vzoriek destilátov z 20 páleníc z regiónu Gemer-Malohont a Novohrad hodnotili posledný májový piatok v Lukovištiach. Vyhodnotenie súťaže a výstava spojená s koštovkou páleniek pre širokú verejnosť sa uskutoční 12. júla 2014 v obci Lukovištia pri príležitosti 80. výročia založenia prvej obecnej pálenice. Od roku 1934 sa v nej vypálilo veľké množstvo kvalitných ovocných destilátov a pálenica si vytvorila v širokom okolí veľmi dobré meno.

Súťažné destiláty hodnotilo 30 degustátorov rozdelených do 3-členných tímov, v ktorých mali zastúpenie odborníci i začiatočníci z rôznych regiónov Slovenska. Pod odborným dohľadom destilatérky a medzinárodnej degustátorky Edity Vargovej anonymne hodnotili vzhľad, čistotu a intenzitu vône a chuti, ako aj vzájomnú vyváženosť chuti a vône páleniek.

Spomedzi 5 súťažných kategórií – slivka, hruška, jablko, čerešňa a záhradná zmes – bola najpočetnejšie zastúpená kategória sliviek. Počas prihlasovania destilátov bola doplnená aj osobitná nesúťažná kategória – iné ovocie, v ktorej sa hodnotitelia mohli stretnúť s pálenkami z jahôd, šípky, trnky, černice, ale aj s kombináciou jablko-hruška-dub.

Najlepšie hodnotené destiláty postúpili do finále, v ktorom boli určení víťazi jednotlivých odrôd a šampión súťaže, ktorým sa stala slivovica od Alexandra Dóbiho z Dúžavy vypálená v Lukovištiach. Víťazmi ostatných odrôd sa stali:

  • jablko: Oskar Jakubovič z Lučenca  (Lučenská pálenici)
  • hruška: Ľuboslav Novák z Horných Strhár (Hornostrhárska pálenica)
  • čerešňa (višňa): František Vitárius z Veľkého Blhu (Hostišovská pálenica)
  • záhradná zmes: Ján Kúdela z Lukovíšť (Lukovišťská pálenica)
  • iné ovocie: borovička Fedora Príhradského z Gemerskej Hôrky (pálenica G.Hôrka)

Okrem toho odborní hodnotitelia udelili zúčastneným pestovateľom 55 zlatých, 64 strieborných a 41 bronzových diplomov, čo svedčí o vysokej úrovni zúčastnených vzoriek. Ich mená spoznáme 12. júla 2014, kedy sa v rámci Dňa obce Lukovištia uskutoční výstava spojená s koštovkou páleniek pod názvom Lukovišťský kalíščok a ocenenie víťazov. V tento deň bude možné ochutnať všetkých 202 súťažných destilátov a nebude chýbať ani kultúrny program.

„Ide nám predovšetkým o osvetu v príprave kvalitných a nezávadných ovocných destilátov, vyrobených v licencovaných páleniciach, ale aj o zviditeľnenie obce a regiónu, v ktorom má výroba pálenky bohatú históriu a tradíciu.“ dodal Mgr. Jozef Mitter, starosta obce Lukovištia, ktorá je hlavným organizátorom podujatia.

 

K iniciatíve domácich organizátorov sa pripojila Gemerská poľnohospodárska a potravinárska komora Rimavská Sobota, Okresné výbory Slovenského zväzu záhradkárov v Lučenci a v Rimavskej Sobote, Miestna akčná skupina MALOHONT v Hrachove a mnohí sponzori.

Viac informácií: Obecný úrad Lukovištia – 047/5690 101, lukovistia@lukovistia.sk

Podujatie organizujú:
Obec Lukovištia
Združenie pestovateľských páleníc SR Nitra
Gemerská poľnohospodársko-potravinárska komora Rimavská Sobota
Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov Rimavská Sobota
Miestna akčná skupina MALOHONT Hrachovo