Projekty MAS

Predstavujeme logo značky GEMER-MALOHONT

Na včerajšom seminári (22.05.), ktorý sa konal na Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach, bol predstavený víťazný návrh loga regionálnej značky pre produkty z regiónu Gemer-Malohont.

Ústredný motív značky tvorí krčah ako symbol hrnčiarstva, ktoré v minulosti patrilo medzi najvýznamnejšie remeselné výroby Gemera-Malohontu. To súviselo najmä s bohatými ložiskami kvalitnej ohňovzdornej hliny, vďaka ktorej boli produkty z tohto regiónu vyhľadávané na jarmokoch doma i v zahraničí. Hlina predstavuje zároveň zdroj obživy a prvok, ktorý spája obe časti regiónu Gemer-Malohont, čo je aj snahou regionálneho značenia miestnych produktov. Vzťah k regiónu, tradície a podiel ručnej práce charakteristický pre hlinený krčah bude možné už čoskoro nájsť v kvalitných miestnych výrobkoch označených značkou – regionálny produkt GEMER-MALOHONT.

Pridali sme sa tým k piatim existujúcim regionálnym značkám, ktoré už na Slovensku fungujú:

Na uvedenom seminári sa stretlo 25 záujemcov z radov včelárov, poľnohospodárov, remeselníkov, ale aj starostov či dobrovoľníkov prevažne z územia MAS MALOHONT, ale svoje zastúpenie tu mal aj juh regiónu Gemer-Malohont. Na základe diskusií sa účastníci dohodli na spracovaní loga v ďalších farebných alternatívach typických pre hlinu a keramiku ako je hnedá, okrová či zelená.

 

Program pokračoval odovzdávaním skúseností z partnerskej miestnej akčnej skupiny Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, ktoré úspešne koordinuje regionálne značenie HONT. Doobedňajší blok uzavrela prezentácia rodinnej pivnice a vinohradov Zsigmond z Vinice, ktorá bola spojená s degustáciou vín. Označenie regionálny produkt HONT získali v roku 2013 na skupinu výrobkov, ktorými sú hrozno a všetky vína s chráneným označením pôvodu – akostné vína s prívlastkom.

Poobedie pokračovalo prvou besedou k vytvoreniu regionálneho značenia GEMER-MALOHONT, na ktorej boli účastníci oboznámení s legislatívou v oblasti registrácie označenia ako ochrannej známky. Následne boli predstavené možné okruhy certifikácie, ktorými sú výrobky (remeselné, potraviny, poľnohospodárske produkty a prírodné produkty) a služby (ubytovacie a stravovacie služby, podujatia). V rámci diskusie medzi účastníkmi došlo k predbežnej dohode, že regionálna značka sa bude prideľovať všetkým uvedeným okruhom s tým, že do ďalšej besedy ich bude možné ešte doplniť o ďalšie návrhy, podobne ako kritériá pre výrobcov a ich výrobky, ktoré boli predstavené v závere besedy.

V prípade, že ste sa nemohli zúčastniť tohto seminára, ešte stále sa môžete pridať k tým, ktorí sa budú podieľať na vytvorení regionálneho značenia miestnych produktov v našom regióne. Najbližšie stretnutie sa koná 04. júna 2014 o 14.00 hod., pričom miesto konania bude včas upresnené na webstránke MAS MALOHONT. Predmetom besedy budú konkrétne kritériá pre udelenie regionálnej značky a odsúhlasenie skupín tovarov a služieb, na ktoré sa bude vzťahovať registrovaná ochranná známka – regionálny produkt GEMER-MALOHONT.

 

Okrem toho sa bude v mesiaci jún konať aj informačná návšteva do regiónu Hont, kde budú mať účastníci z nášho regiónu možnosť stretnúť sa s certifikovanými výrobcami, nahliadnuť do ich výroby a ochutnať ich produkty. Na príkladoch z praxe budú môcť priamo na mieste ešte lepšie pochopiť význam regionálneho značenia nielen pre miestnych výrobcov a spotrebiteľov, ale aj pre región ako celok. Ak Vás táto téma zaujíma, pridajte sa k nám alebo nám dajte o sebe vedieť.

Nad rámec projektu budeme v najbližších mesiacoch šíriť myšlienku regionálneho značenia na celé územie regiónu Gemer-Malohont, a to prostredníctvom mikroregiónov a spolupracujúcich organizácií či jednotlivcov.

Projekt spolupráce s Partnerstvom Krtíšskeho Poiplia pod názvom Regionálne značenie miestnych produktov v regióne Malohont a Hont je spolufinancovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka SR v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.