Projekty MAS

Skúsenosti, krásy a chuť regiónu Hont

Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť platí v prípade produktov a krás regiónu Hont stonásobne. Presvedčiť sa o tom mohli aj účastníci exkurzie z územia MAS MALOHONT, ktorá sa konala v rámci projektu spolupráce 19. – 20.06.2014.

Program prvého dňa, ktorý začal v území MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, potešil všetky zmysly účastníkov exkurzie. Na vlastnej koži mali možnosť absolvovať produkt cestovného ruchu nazývaný Ekomúzeum HONT a v rámci neho spoznať miestne produkty vrátane tých, ktoré získali regionálnu značku. V obci Hrušov to bola ukážka pečenia a ochutnávka lepníkov v domácej peci, prehliadka ľudového domu, ochutnávka páleniek v typickej pivnici vytesanej do tufopiesku, prehliadka výstavy stabilákov či pečenie chleba v pojazdnej peci.

V obci Čelovce s prevahou rómskeho obyvateľstva prevládali stretnutia s remeselníkmi – s kováčom či košikárom, ale nechýbali ani tradičné miestne špeciality a folklór. Deň ukončila prehliadka vínnej pivnice Zsigmond vo Vinici spojená s ochutnávkou vín, ktorá je ďalším z nositeľov regionálnej značky HONT. Nechýbalo ani občerstvenie a kultúrny program.

Na druhý deň sa účastníci z MAS MALOHONT presunuli do územia MAS Zlatá cesta. Na družstve Agrohont v Hontianskych Tesároch bola pripravená ochutnávka syrov a za studena lisovaných olejov, ako aj stretnutie a diskusia s výrobcami týchto produktov. Po následnej ochutnávke vín v rodinnom vinárstve Vinojek v Rykynčiciach navštívili účastníci exkurzie jednu z pivníc v Sebechleboch. Tu popri ochutnávke medu a medoviny „vyspovedali“ včelára, ktorý získal regionálnu značku na orechy v mede. Potom nasledovala návšteva korytára v jeho dielni v Prenčove a stretnutie so šperkárom v Starom hostinci vo Svätom Antone, kde bola exkurzia ukončená tradičným obedom.

Cieľ informačnej návštevy, ktorým bola výmena a prenos praktických skúseností, ako aj rozšírenie poznatkov o regionálnom značení, bol do bodky naplnený.

Svoj podiel na tom mali predovšetkým žienky z miestnych akčných skupín – Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia a Zlatá cesta, ktoré zabezpečili pre účastníkov z našej MAS zaujímavý dvojdňový program. Nemenej dôležitú úlohu zohrali všetci miestni ľudia, výrobcovia, remeselníci a poskytovatelia služieb, ktorí nám otvorili brány svojich prevádzok a podelili sa o bohaté skúsenosti, ako aj o nové poznatky.

Na každom kroku sme sa stretli s pohostinnosťou, ľudským prístupom i s úctou k všetkému tradičnému a miestnemu, preto si v mene všetkých dovolíme pripojiť jednu vetu na záver: „Ďakujeme, máme sa čo od vás učiť a určite prídeme zas“. 🙂

Veríme, že množstvo pozitívnych príkladov a skúseností z praxe bude prínosom pri dopracovaní systému regionálneho značenia GEMER-MALOHONT a následne aj pre potenciálnych uchádzačov o toto značenie v našom regióne.

Projekt spolupráce s Partnerstvom Krtíšskeho Poiplia pod názvom Regionálne značenie miestnych produktov v regióne Malohont a Hont je spolufinancovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka SR v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.