Regionálne produkty

Regionálne produkty na fotografiách a videách

Prezentáciu a zviditeľnenie regionálnych produktov so značkou regionálny produkt GEMER-MALOHONT sme v roku 2023 podporili aj vďaka projektu financovaného zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja.

Názov projektu:
Regionálne produkty na trhoch, fotografiách a videách
Schválená dotácia v rámci VZN BBSK č. 38/2019:
3 000,00 €
Spolufinancovanie zo zdrojov MAS:
1 005,00 € + ďalšie výdavky, ktoré nie sú v rámci uvedeného VZN BBSK oprávnené

K naplneniu cieľov projektu prispela MAS MALOHONT realizáciou nasledovných aktivít:

1. Produktové fotografie

Pre nových držiteľov regionálnej značky, ktorým boli certifikáty na jej používanie odovzdané v januári 2023, sme zabezpečili zhotovenie fotografií ich produktov aj samotných výrobcov pri práci. Vzhľadom na to, že termíny fotenia nevyhovovali všetkým, v druhom kole sme ponúkli túto možnosť aj dlhodobým držiteľom značky. Koordinátor regionálnej značky, ktorým je OOCR GEMER, začal po ukončení projektu s postupným zverejňovaním fotografií na Facebook stránke značky v rámci predstavovania jednotlivých regionálnych výrobcov. Zároveň sú zverejnené aj na web stránke značky www.gemer-malohont.sk v časti Katalóg produktov. Celkovo boli fotografie zhotovené pre 15 regionálnych výrobcov v celkovom počte viac ako 530, čo predstavuje v priemere 35 fotografií na 1 držiteľa značky.

Takto to vyzeralo počas 1. a 2. kola fotenia a natáčania v teréne:

2. Promo videá

Súbežne so zhotovením fotografií prebiehalo aj natáčanie videí, po ktorom nasledoval ich strih, úprava a pripomienkovanie. Využívané budú na spoločnú aj individuálnu propagáciu regionálnych produktov v online priestore, predovšetkým na sociálnych sieťach. Krátke a pútavé videá v rozsahu cca 60 sekúnd boli spracované pre 15 regionálnych výrobcov a na Facebook stránke regionálnej značky budú zverejňované v priebehu roka 2024.

Výsledkom projektu sú napríklad aj tieto fotografie:

Pôvodne plánovaná aktivita Regionálne trhy nebola v rámci projektu realizovaná z dôvodu schválenia nižšej dotácie, ako sme požadovali. Už tradičné trhy sme zrealizovali vo vlastnej réžii v spolupráci s miestnymi organizáciami, a to Remeselnú uličku v rámci folklórneho festivalu Koliesko v Kokave nad Rimavicou a Trh regionálnych produktov v rámci ukončenia pastierskej sezóny Mitrovanie vo Veľkých Teriakovciach.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.