Výzvy MAS

Informácia o disponibilnej výške financií vo výzvach MAS (IROP) k 15.12.2023

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-511-005

 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 629 000,00 €
 • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 18. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení) – k 30.11.2023:
  99 765,77 €
 • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr:
  298 591,82 €
 • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu príspevkov v schvaľovaní a schválených príspevkov):
  230 642,41 €
 • Výzva bola ku dňu 14.12.2023 uzavretá.

 

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-002

 • Výzva bola ku dňu 17.03.2022 zrušená.

 

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-001

 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 303 461,84 €
 • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 18. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení) – k 30.11.2023:
  0 €
 • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr:
  278 361,32 €
 • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu príspevkov v schvaľovaní a schválených príspevkov):
  25 100,52 €
 • Výzva bola ku dňu 14.12.2023 uzavretá.

 

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-003

 • Výzva bola ku dňu 30.11.2023 uzavretá.

 

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-005

 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 86 986,00 €
 • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 2. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení) – k 25.11.2023:
  0 €
 • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr:
  86 986 €
 • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu príspevkov v schvaľovaní a schválených príspevkov):
  0 €
 • Výzva bola ku dňu 14.12.2023 uzavretá.

 

Aktivita: C2 Terénne a ambulantné služby

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-004

 • Výzva bola ku dňu 30.09.2022 predčasne uzavretá.

 

Vysvetlivky:
ŽoPr – žiadosť o príspevok