Výzvy MAS

MAS MALOHONT schválila ďalšie projekty obcí

Vybudovanie lezeckej steny v bývalej sklárni v Utekáči, rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania či vybudovanie amfiteátra v obci Veľký Blh sú príklady projektov, ktoré schválila Miestna akčná skupina MALOHONT koncom roka 2023 v rámci výziev na predkladanie projektov, ktoré sú financované z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022.

Išlo konkrétne o výzvu pre podopatrenie 7.4, v rámci ktorého MAS MALOHONT podporuje investície do občianskej infraštruktúry rôzneho druhu. Vyhlásili sme ju v júli, uzavreli v októbri a vyhodnotili v decembri tohto roka.“ uviedla manažérka MAS Ing. Danica Blahová. Schválených bolo všetkých šesť predložených projektov v celkovej požadovanej sume 432 755,45 eur. Záverečné slovo v rozhodovaní o ich podpore bude mať Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá okrem projektov skontroluje aj postupy a dodržanie pravidiel zo strany MAS. Okrem spomenutých projektov by sa už v budúcom roku mohli dočkať realizácie aj rekonštrukcia amfiteátra v Hnúšti, modernizácia kultúrneho domu v obci Teplý Vrch a rekonštrukcia obecnej budovy na spolkovú činnosť v obci Kružno.

Popri tom MAS prijala ďalšie štyri projekty obcí v rámci dvoch výziev zameraných na úpravu verejných priestranstiev a rekreačnú infraštruktúru v celkovej sume 157 756,54 eur. Ich vyhodnotenie a za ideálnych podmienok aj realizácia by mali prebehnúť v budúcom roku.

„Na jeseň sme mali vyhlásenú aj výzvu na predkladanie projektov pre podnikateľov, avšak v nej sme neprijali žiadny projekt. Zostávajúce financie vo výške 300 000 eur určené na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu ubytovacích a doplnkových relaxačných zariadení budeme preto opätovne prerozdeľovať na jar.“ doplnila manažérka MAS. Na podporu podnikateľských zámerov v oblasti cestovného ruchu bude možné získať príspevok vo výške maximálne 30 000 €, resp. 100 000  € na 1 projekt, ktorý je potrebné spolufinancovať vlastnými zdrojmi vo výške 15 %.

Výzvy na predkladanie projektov zverejňuje MAS MALOHONT na svojej web stránke v časti Vyhlásené výzvy. „Projekty odporúčame vždy vopred konzultovať a nenechávať si ich prípravu na poslednú chvíľu.“ uzatvára manažérka MAS.

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí

 

 

Zdroj foto: Archív MAS MALOHONT a Pixabay