Prezentácia regiónu

Pripravujeme Kalendár podujatí na rok 2015

Po roku Vám opäť ponúkame možnosť propagovať Vaše podujatia v spoločnom Kalendári podujatí na rok 2015. Dajte nám vedieť o tom, aké aktivity a kedy plánujete a my ich radi zaradíme do tlačenej alebo elektronickej verzie kalendára, ktorý bude zahŕňať podujatia konané na území MAS.

Vaše podujatia nám zasielajte prostredníctvom dotazníkového formuláru, ktorý si môžete stiahnuť v dolnej časti tejto podstránky, najneskôr do 11.11.2014. Formuláre zaslané po tomto termíne nebudú akceptované. Vyplnený formulár spolu s priloženou fotografiou (jednou alebo viacerými) posielajte na adresu struharovahenrieta@gmail.com. Nezabudnite prosím, uviesť meno autora fotografií.

Cieľom kalendára podujatí je:

  • zlepšiť propagáciu podujatí realizovaných na území MAS MALOHONT
  • podporiť snahu miestnych aktivistov, organizácií, obcí i podnikateľov, ktorí sa podieľajú na spestrení života v našom regióne
  • posilniť spoluprácu v rámci územia MAS MALOHONT
  • zvýšiť informovanosť širokej verejnosti o dianí v regióne

Miestna akčná skupina MALOHONT si vyhradzuje právo na výber podujatí do tlačenej verzie kalendára podujatí, ako aj do jeho elektronickej verzie, a to z hľadiska regionálneho významu podujatí. Podujatia zaradené do kalendára budú navyše aktualizované a propagované vždy mesiac dopredu počas celého roka. Vopred ďakujeme za spoluprácu pri príprave Kalendára podujatí na rok 2015.

Na stiahnutie:
Dotazník pre Kalendár podujatí na rok 2015