Regionálne produkty

Pracovná ponuka: Hľadáme koordinátora regionálnej značky

Máš rád/rada región Gemer-Malohont? Vidíš význam v podpore regionálnych produktov? Baví ťa práca s ľuďmi, ale nie je ti cudzia ani práca na počítači, sociálne médiá či marketing? Chceš získať skúsenosti z tejto oblasti? Ak si odpovedal/a áno, prečítaj si našu pracovnú ponuku na koordinátora regionálnej značky GEMER-MALOHONT a v termíne do 17.1.2022 (pondelok) nám pošli všetky požadované doklady:

  • štruktúrovaný životopis
  • doklad o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracúvaním osobných údajov
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • návrh koncepcie rozvoja regionálnej značky (max. 1 A4)

Uvedené dokumenty stačí poslať mailom na adresu mirkakubka@malohont.sk
Uchádzači, ktorí budú najviac spĺňať uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Podrobný popis pracovnej ponuky nájdeš na stránke Profesia.sk

Aktivity regionálnej značky presahujú územie MAS MALOHONT a posledné roky aj naše ľudské kapacity. Aj napriek tomu, že sa nám pravidelne darí získavať podporu cez rôzne projekty, vždy sa jedná o financie na konkrétne aktivity, nie na ľudí, ktorých by sme potrebovali. Preto hľadáme človeka, ktorý by sa tejto aktivity ujal a posunul ju o krok vpred.

To všetko sa môže zmeniť len vďaka spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu GEMER. Dôležitým ohnivkom je aj naša MAS, ktorá bude prispievať na 50 % výdavkov na túto posilu.