Výzvy MAS

Informácia o disponibilnej výške financií vo výzvach MAS (IROP) k 30.12.2021

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-511-005

 • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 4. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení):
  197 392,48 €
 • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu už schválených príspevkov) bude zverejnená po ukončení schvaľovania ŽoPr.
 • Uzávierka 5. hodnotiaceho kola: 31.01.2022

 

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-002

 • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 5. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení):
  0,00 €
 • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu už schválených príspevkov):
  330 000,00 €
 • Uzávierka 6. hodnotiaceho kola: 31.01.2022

 

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-001

 • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 5. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení):
  33 682,23 €
 • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu už schválených príspevkov) bude zverejnená po ukončení schvaľovania ŽoPr.
 • Uzávierka 6. hodnotiaceho kola: 31.01.2022

 

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-003

 • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 4. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení):
  0,00 €
 • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu už schválených príspevkov):
  200 000,00 €
 • Uzávierka 5. hodnotiaceho kola: 31.01.2022

 

Aktivita: C2 Terénne a ambulantné služby

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-004

 • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 4. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení):
  137 107,16 €
 • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu už schválených príspevkov) bude zverejnená po ukončení schvaľovania ŽoPr.
 • Uzávierka 5. hodnotiaceho kola: 31.01.2022

 

Vysvetlivky:
ŽoPr – žiadosť o príspevok