Spolupráca

Podpredseda MAS na exkurzii v Poľsku

Program rozvoja vidieka Poľska, prístup Leader, medzinárodná a národná spolupráce MAS či podpora rozvoja cestovného ruchu boli hlavným zameraním odbornej exkurzie, ktorej sa v dňoch 20. – 23. októbra 2011 zúčastnil podpredseda našej MAS, Peter Laššák.

Hneď po príchode do Poľska a ubytovaní sa vo Vile Jasna v Czorsztyne sa účastníci exkurzie stretli so zástupcami Centra poľnohospodárskeho poradenstva (Centrum Doradztwa Rolniczego) v Krakowe, ktorí ich sprevádzali programom exkurzie počas nasledujúcich dní.

Prvou zastávkou bola MAS Združenie Horné Pieniny (Stowarzyszenie Gorce-Pieniny) a prehliadka zrealizovaných projektov zo zdrojov prístupu Leader – upravené minerálne pramene a doplnkové služby v jednom z penziónov. Potom nasledovala prezentácia stratégie, aktivít a ďalších projektov MAS, ako aj diskusia so zástupcami MAS, ktorá pokračovala aj pri spoločnej večeri.

Druhý deň dopoludnia patril prezentácii MAS Kapria dolina (Dolina Karpia), jej stratégii a pre jej územie charakteristickým rybníkom a vlastnej odrode kapra. Popoludní sa účastníci exkurzie presunuli do Krakowa, kde absolvovali krátku odbornú exkurziu po historickom centre mesta a večer sa tu stretli s vedením Centra poľnohospodárskeho poradenstva a so županom Malopoľského vojvodstva.

Počas ďalšieho dňa sa v Bieline stretli účastníci exkurzie so zástupcami MAS Okolo Lysej hory (Wokól Lysej Góry) a regionálneho sekretariátu Národnej siete rozvoja vidieka Svätokrížskeho vojvodstva. Po prezentácii MAS nasledovala prehliadka cieľov cestovného ruchu v regióne na hore Svätý kríž – kláštor s expozíciami predmetov, ktoré boli zozbierané mníchmi z misijných ciest z rôznych kútov sveta a stredoveká dedina s reštauráciou a obydliami z prírodných materiálov, v ktorých prebiehali ukážky rôznych remesiel (kováčstvo, tesárstvo, hrnčiarstvo a tkanie).

Záverečnou bodkou štvrtého dňa exkurzie bola prezentácia troch miestnych akčných skupín Zelený prsteň Tarnova (Zielony Pierścień Tarnowa), Biely Dunajec (Dunajec Biala) a Združenia pre rozvoj vidieka. Tu najviac zaujala prezentácia spolupráce miestnych poľnohospodárov v rámci priameho predaja ich produktov prostredníctvom tzv. „balíčka od farmára“, ktorý predávajú v spoločnej predajni alebo dovozom priamo do domu.

Potom nasledovala návšteva troch farmárov, ktorí sú zapojení do tejto spolupráce, kde sa účastníci exkurzie podrobnejšie oboznámili s ich produktmi a doplnkovými službami napríklad aj v oblasti cestovného ruchu.

Štvordňovú odbornú exkurziu organizovala Národná sieť rozvoja vidieka SR Nitra v spolupráci s Centrom poľnohospodárskeho poradenstva v Krakowe. Zúčastnili sa jej zástupcovia 11 miestnych akčných skupín zo Slovenska, Národnej siete rozvoja vidieka SR a jej regionálnych pracovísk. Podľa slov podpredsedu našej MAS bola exkurzia zaujímavá a prínosná najmä v oblasti spolupráce medzi miestnymi akčnými skupinami, využitia histórie pre podporu rozvoja cestovného ruchu, ako aj v oblasti spolupráce medzi drobnými poľnohospodármi.