Spolupráca

Zástupcovia našej MAS na exkurzii v Taliansku

V dňoch 27. septembra až 02. októbra 2011 sa šesť členov našej MAS zúčastnilo odbornej exkurzie v regióne Marky (tal. Marche) v západnej časti centrálneho Talianska. Hlavnými témami exkurzie bola finalizácia produktov, predaj z dvora, vidiecky cestovný ruch, regionálne značenie a realizácia stratégie rozvoja MAS Colli Esini – San Vicino.

Po viac ako 17 hodinovej ceste autobusom dorazili účastníci exkurzie do Marotte, kde boli počas celého pobytu ubytovaní v hoteli Dinarica priamo pri pláži. Odtiaľ sa každý deň presúvali do rôznych cieľových miest a vracali sa späť v neskorých večerných hodinách.

V prvý deň popoludní po oficiálnom privítaní, predstavení regiónu a programu exkurzie, navštívili farmu Guerrieri v Piagge, ktorá sa venuje pestovaniu viniča, olív a pšenice. Z týchto plodín vyrába farma víno, olivový olej a cestoviny, ktoré ďalej predáva končeným spotrebiteľom i do ďalších obchodných reťazcov. Súčasťou prehliadky farmy, počas ktorej jej majitelia oboznámili účastníkov exkurzie s produkciou farmy, bola aj ochutnávka vín a olivových olejov.

Druhý deň bol bohatý hlavne na miestne produkty a vidiecky cestovný ruch. Prvou zastávkou bolo múzeum zamerané na výrobu papiera v mestečku Fabriano, v ktorom sa nachádzala aj dodnes fungujúca chránené dielňa na výrobu papiera Cartiera Artigiana. Účastníci exkurzie nahliadli do zákulisia výroby papiera a rôznych papierenských výrobkov, ktoré sa priamo v priestoroch dielne aj predávajú – boli medzi nami okrem rôznych druhov papiera napríklad aj obrazy, tašky, bižutéria a rôzne darčekové predmety.

Ďalej navštívili agroturistické zariadenie Agriturismo la Ginestra, ktorého súčasťou bola malá farma a roľnícke múzeum. Po obede zástupcovia našej MAS navštívili v rámci voľného času múzeum pod názvom Obchody na bicykloch. Išlo o expozíciu 84 starých bicyklov z obdobia rokov 1920 – 1960, ktoré zozbieral miestny pán Pellegrini z rôznych kútov Talianska a ktoré sa v minulosti využívali na obchodovanie a iné komerčné aktivity.

V podvečerných hodinách absolvovali účastníci exkurzie stretnutie so zástupcami združenia podnikateľov Consorzio Salame Fabriano, ktoré prevádzkuje krytú mestskú tržnicu a poskytuje zázemie pre spoluprácu podnikateľov pri výrobe a predaji miestnych produktov.

Tretí deň pobytu začal prijatím u viceprezidenta regiónu Marche (úroveň našich samosprávnych krajov), ktorý pôsobí zároveň ako splnomocnenec regiónu pre poľnohospodárstvo. Vo svojej prezentácii predstavil účastníkom exkurzie systém regionálneho značenia produktov, ktoré región podporuje aj finančne. Ďalšou zastávkou bolo sídlo miestnej akčnej skupiny Colli Esini – San Vicino v Apiro, kde prebehlo predstavenie MAS a stratégie rozvoja. Potom si účastníci exkurzie prehliadli niekoľko realizovaných projektov MAS.

Jedným z nich bolo napríklad aj degustačné miesto s predajňou v San Paulo di Jesi, kde súčasťou predaja miestnych produktov je aj ich degustácia. Záver pobytu patril prehliadke agroturistického zariadenia La Collina delle Streghe s ubytovaním, detským ihriskom, chovom koní a ďalších domácich zvierat.

Odbornú exkurziu organizoval Vidiecky parlament Banskobystrického kraja, ktorý pôsobí ako regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre Banskobystrický kraj a okrem našej MAS sa jej zúčastnili aj ďalší zástupcovia miestnych akčných skupín a verejno – súkromných partnerstiev z kraja. Podľa slov zástupcov našej MAS bola exkurzia veľmi inšpiratívna, predovšetkým v oblasti finalizácie a predaja miestnych produktov, ako aj v oblasti zachovávania historického dedičstva a jeho využitia vo vidieckom cestovnom ruchu.

 

Foto: Elena Kubaliaková, Štefan Horváth