Projekty MAS

Malohont a Hont spoločne v Drienčanoch

Obec Drienčany opäť ožila (26.07.) dobrotami, tradíciami a foklórom. Nechýbal ani jarmok remesiel, ktorého súčasťou bola aj prezentácia certifikovaného produktu z partnerského regiónu Hont – lepníkov z Hrušova, ktoré sa piekli priamo pred očami návštevníkov.

Pani Ružena Kamasová z Hrušova a jej lepníky z pojazdnej pece získali v tomto roku certifikát – regionálny produkt HONT, ktorým sa označujú, a tým aj od iných odlišujú, ručne robené a tradičné miestne produkty z regiónu Hont.

Prostredníctvom nej, ako aj propagačných materiálov, bola na jarmoku remesiel zastúpená miestna akčná skupina (MAS) Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, s ktorou realizuje MAS MALOHONT projekt spolupráce zameraný na zavedenie systému regionálneho značenia v regióne Gemer-Malohont.

Keďže v súčasnosti ešte prebieha spracovanie metodiky regionálneho značenia miestnych produktov GEMER-MALOHONT, územie nášho regiónu bolo zastúpené viacerými remeselníkmi, ktorých možno považovať za potenciálnych nositeľov regionálnej značky.

 

O spestrenie jarmočnej nálady sa okrem remeselníkov a samotných návštevníkov postarali aj heligonkári z Folklórneho súboru Vepor z Klenovca.

Aj keď išlo opäť o menšiu formu prezentácie MAS ako doteraz, uskutočnila sa aj vďaka pomoci dobrovoľníkov, ktorými tentokrát boli – Miška a Veronika Muránska, Henka Struhárová, Paula Kvasová a Gabika Medveďová. Poďakovanie patrí aj obci Lukovištia za poskytnutie vzoriek zo súťaže páleniek na koštovku pre návštevníkov.

Projekt spolupráce MAS MALOHONT s Partnerstvom Krtíšskeho Poiplia pod názvom Regionálne značenie miestnych produktov v regióne Malohont a Hont je spolufinancovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka SR v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.