Prezentácia regiónu

MAS na výstave cestovného ruchu v Tisovci

V dňoch 18. – 19. júna sa konal v poradí šiesty ročník Nadregionálnej výstavy cestovného ruchu v rámci Dní mesta Tisovec, na ktorom sme prezentovali územie a činnosť MAS aj my. Deň predtým sme sa zúčastnili aj neformálneho stretnutia partnerských MAS.

Miestna akčná skupina MALOHONT sa zúčastnila Nadregionálnej výstavy cestovného ruchu v Tisovci za účelom informovania verejnosti o činnosti MAS a propagovania územia MAS ako celku. Okrem prezentácie regiónu formou prezentačného stánku s veľkoplošnými postermi a propagačnými materiálmi sme priblížili územie MAS návštevníkom výstavy aj cez ochutnávku miestnych špecialít ako štrúdle, chrapne a syry.

Účasti na výstave predchádzalo neformálne stretnutie Partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron a jej partnerov, medzi ktorých patrí aj naša MAS. Stretnutie sa konalo vo štvrtok podvečer u Falťanovcov na Zbojskej. Celé stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére, neformálnych rozhovoroch o fungovaní MAS a o plánovaných projektoch spolupráce. Spestrením večera bola jazda na koňoch, vozenie na koči a lukostreľba.

Zástupcom Partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron ďakujeme za pozvanie, ako aj za pohostinnosť a príjemne strávený večer. Veríme, že si podobné stretnutie zopakujeme najbližšie práve u nás.