Prezentácia regiónu

MAS MALOHONT sa prezentovala v Drienčanoch

V rámci VII. ročníka kultúrno – spoločenského podujatia Dedina ožíva, ktoré sa konalo túto sobotu (24.07.) v Drienčanoch, sme prezentovali aktivity MAS, mieste produkty a šikovnosť miestnych ľudí v rámci Dvoru MAS MALOHONT.

Po otvorení dvora kráľom Karolom Drienčanským sme začali s prezentáciou kuchárskej knižky Dobroty z Malohontu a ochutnávkou jedál z nej, o čo sa postarali aktívne ženy z občianskeho združenia Valgata z Drienčan.

Popoludní nám program vo dvore spestrili ženy z Veľkých Teriakoviec ukážkou párania peria. Okrem toho si mohli návštevníci v našom dvore pochutnať na rôznych tradičných špecialitách a mohli si zakúpiť niektoré regionálne produkty.

Počas celého dňa sme prostreníctvom veľkoplošných posterov a propagačných materiálov prezentovali aj činnosť a aktivity MAS.

K dobrej nálade vo dvore prispela aj ženská spevácka skupina Kmotry z Detvy a heligonkári, fotenie rozprávkových postavičiek či súťaž pre dospelých.

V mene celej MAS ďakujeme rodine Koniarovej z Drienčan za poskytnutie priestorov dvora i domu, ako aj ostatným dobrovoľníkom z obcí a organizácií pôsobiacich v MAS, že sa opäť postarali o zaujímavú prezentáciu našej MAS.