Prezentácia regiónu

Prezentácia MAS na Klenovskej rontouke v Klenovci

Počas posledného júnového víkendu (25. – 26.06.) sme prezentovali MAS na folklórnom festivale Klenovská rontouka v Klenovci. Propagácia MAS formou dvora s propagačnými materiálmi, miestnymi špecialitami a šikovnými ľuďmi mala medzi návštevníkmi úspech.

Dvor MAS MALOHONT na Klenovskej rontouke v Klenovci, ktorého cieľom bolo zvýšenie informovanosti verejnosti o území a činnosti MAS, bol ďalším propagačným podujatím v poradí počas tohto leta. S prípravami sme začínali v piatok (25.06.) ráno tak, aby sme v podvečer mohli privítať v našom dvore prvých návštevníkov. Dvor MAS MALOHONT pozostával z domčeka – prístrešku, v ktorom boli sústredené veľkoplošné postery prezentujúce územie MAS a v jeho okolí bolo pre návštevníkov pripravené posedenie, ako aj občerstvenie zabezpečené miestnym podnikateľom.

Počas obidvoch dní prebiehali v dvore MAS MALOHONT rôzne sprievodné aktivity. Prvý deň to bola ochutnávka regionálnych špecialít, ktoré zabezpečili na toto podujatie šikovné ruky žien, miestne združenia, podnikatelia i starostovia obcí z MAS.

Na druhý deň (26.06.) prebiehala okrem prezentácie MAS aj ochutnávka syrov či sladkých a slaných dobrôt z Malohontu. S veľkým záujmom návštevníkov sa stretla aj ukážka jedného zo zvykov v našom regióne – páračky peria.

K propagácii MAS na Klenovskej rontouke patrila neodmysliteľne aj dobrá zábava, o ktorú sa počas obidvoch dní starali heligonkári z obcí MAS.

Dvor MAS MALOHONT bol o interaktívnej propagácii miestnej akčnej skupiny, o prezentácii aktívnych ľudí z MAS i o stretnutiach ľudí z regiónu, jeho okolia a i z celého Slovenska.

V mene pracovníčok Kancelárie MAS i celej MAS ďakujeme všetkým organizáciám, obciam, podnikateľom a aktívnym jednotlivcom, ktorí nám pomohli pri príprave a samotnej propagácii MAS formou dvora, ako aj pri zabezpečení miestnych špecialít. Rovnako ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí počas oboch dní privítali v našom dvore stovky návštevníkov a postarali sa o obdivuhodnú propagáciu MAS. Sme hrdí na región a a na aktívnych ľudí v ňom…