Prezentácia regiónu

MAS MALOHONT na Agrokomplexe v Nitre

V dňoch 19. – 22. augusta sme sa po prvýkrát zúčastnili výstavy Agrokomplex v Nitre pod hlavičkou Miestnej akčnej skupiny MALOHONT. Územie MAS, ale aj naše aktivity a stratégiu, sme prezentovali po boku Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Národnej siete rozvoja vidieka v Nitre, jej regionálnych pracovísk a partnerov, ako aj po boku ďalšej desiatky MAS z celého Slovenska.

Za našu MAS sa 4 – dňovej prezentácie zúčastnila predsedkyňa MAS, Ing. Oľga Maciaková, aktívna členka MAS Milada Kochanová z Klenovca a dobrovoľníčka Drahomíra Krnáčová z Hnúšte. Žienky, ďakujeme Vám ze propagáciu MAS.