Prezentácia regiónu

Kalendár podujatí 2015

Už tradične po šiestykrát Vám prinášame informácie o kultúrno – spoločenských a športových podujatiach na území Miestnej akčnej skupiny (MAS) MALOHONT. Aj v roku 2015 je pre Vás pripravená rôznorodá ponuka podujatí, na ktorých ste srdečne vítaní.

Svojou účasťou dotvoríte atmosféru jednotlivých podujatí a podporíte snahu mnohých aktivistov a organizátorov, ktorí sa každoročne podieľajú na ich realizácii, a tým aj na spestrení života v tomto regióne. Tieto podujatia sú dôkazom toho, že v obciach našej MAS žijú stovky šikovných ľudí, ktorí robia tento región skutočne aktívnym. Kalendárom podujatí chceme poukázať na ich snahu a čas, ktorý týmto aktivitám venujú.

Aj napriek našej spoločnej snahe sa nám určite nepodarilo zozbierať informácie o všetkých podujatiach, ktoré sú naplánované na tento rok, preto radi uvítame Vašu spoluprácu pri aktualizácii kalendára podujatí priebežne počas roka. Okrem elektronickej verzie, ktorá bude už onedlho spustená aj vo vylepšenej verzii na stránke www.regionmalohont.sk, bude v januári do každej obce a do vybraných zariadení v území MAS distribuovaná tlačená verzia kalendára s výberom podujatí vo forme plagátu, ktorý si môžete pozrieť aj tu:

Titulná foto: Martina Urbanová – Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o.