Regionálne produkty

Poznáme prvé výrobky so značkou regionálny produkt GEMER-MALOHONT

Med, včelí peľ, zelenina, ovocie či ovocné šťavy, ale aj keramické a tkané výrobky získali značku – regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Rozhodla o tom certifikačná komisia, ktorá v utorok 09.12. posudzovala 14 predložených žiadostí o udelenie značky od 12 žiadateľov. Na základe prvej výzvy k predkladaniu žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT, ktorá trvala od 03.10. do 01.12.2014 prijala Miestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia 14 žiadostí o udelenie značky. Všetky žiadosti boli na základe popisu produktov, podporných dokumentov a vzoriek produktov posúdené Certifikačnou komisiou, ktorá v utorok 09.12. zasadala v Hrachove, pričom v prípade jedného producenta využili členovia komisie právo navštíviť prevádzkareň priamo na mieste.

Certifikačná komisia rozhodla o pridelení značky pre všetkých 12 žiadateľov, pričom vyhovela 13 žiadostiam. Medzi prvé miestne produkty s regionálnou značkou tak patrí ovocie, zelenina, ovocné šťavy, vína, výrobky z kozieho a ovčieho mlieka, med, včelí peľ, keramické výrobky, tkané ľanové výrobky, tkané výrobky z ovčej vlny, textilné výrobky s tradičnou výšivkou, kraslice, úle pre včely a spoločenská hra o regióne GemerNation.

Slávnostné odovzdávanie certifikátov o udelení značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT je naplánované na 15. januára 2015. Po ňom bude nasledovať niekoľko propagačných aktivít, ktorých cieľom bude zviditeľnenie značených miestnych produktov v regióne Gemer-Malohont i mimo neho.

Najbližšia výzva na predkladanie žiadostí o udelenie značky bude vyhlásená začiatkom budúceho roka, a to nielen na výrobky, ale aj na ubytovacie a stravovacie služby i zážitkové aktivity poskytované v regióne Gemer-Malohont.

Zavedenie systému regionálneho značenia miestnych produktov v regióne Gemer-Malohont prebieha v rámci projektu národnej spolupráce Miestnej akčnej skupiny MALOHONT a Partnerstva Krtíšskeho Poiplia, ktoré má skúsenosti so zavedením a fungovaním značky – regionálny produkt HONT.

Ďalšie informácie nájdete na www.gemer-malohont.sk

Členovia Certifikačnej komisie: Dušan Gaštan, Elena Kubaliaková, Veronika Muránska, Daniela Spodniaková, Ivan Varga, Ing. Jaroslav Hric, Ing. Martina Kukučková

Na stiahnutie:
Zoznam produktov, ktorým bola udelená značka GEMER-MALOHONT