Projekty MAS

Folklórnym súborom sme odovzdali nové kroje

Vo štvrtok 27. februára 2014 popoludní prebehlo v sídle Miestnej akčnej skupiny MALOHONT v Hrachove odovzdanie nových krojov pre folklórne súbory z územia MAS – FS Vepor z Klenovca, FS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou a FS Sinec z Hnúšte.

Nové kroje boli zhotovené v rámci medzinárodného projektu spolupráce pod názvom Kroje našich krajov, v ktorom spolupracovali 4 miestne akčné skupiny (ďalej len MAS) – MAS MALOHONT zo Slovenska a MAS – Partnerství Moštěnka, Moravská cesta a MAS Podhostýnska z Českej republiky.

Nové kroje, konkrétne 8 párov ženských a 8 párov mužských krojov pre každý folklórny súbor,  prevzali zástupcovia obcí Klenovec, Kokava nad Rimavicou a mesta Hnúšťa spolu s vedúcimi miestnych kultúrnych stredísk. Krojové vybavenie súborov sa tak rozšíri napríklad o nové modrotlačové či skladané sukne, spodné sukne, vyšívané zástery, ženské súkenné kabátiky, čepce, ženské a vyšívané mužské košele, ženské a mužské ľajblíky, súkenné nohavice a biele široké gate.

Cieľom projektu, ktorý prebiehal v roku 2012, bolo zlepšenie spolupráce medzi partnerskými MAS prostredníctvom ich spoločnej propagácie s využitím tradičnej ľudovej kultúry. Okrem zhotovenia krojov sa v rámci neho uskutočnilo aj 5 podujatí na Slovensku a v Česku za účasti folklórnych súborov zo všetkých štyroch MAS. Súčasne boli vydané aj spoločné propagačné materiály s tematikou tradičnej ľudovej kultúry ako spoločné CD ľudových piesní, krojované bábiky, rolovacie propagačné bannery, pohľadnice a i. Kroje boli zhotovené pre všetkých 14 zapojených folklórnych súborov z českých a slovenskej MAS. Hoci v prípade MAS MALOHONT išlo o neoprávnený výdavok, kroje boli zhotovené aj pre uvedené 3 folklórne súbory z územia našej MAS, a to vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja, obcí Klenovec a Kokava nad Rimavicou, mesta Hnúšťa a MAS. Časť krojov pre slovenské súbory bola zapožičaná od českých MAS, ktoré zhotovili polovicu krojov v rámci ich časti projektu.

Projekt Kroje našich krajov bol v roku 2013 ocenený ako najzaujímavejší projekt spolupráce medzi miestnymi akčnými skupinami Olomouckého kraja. Spoločné CD ľudových piesní Piesne našich krajov navyše bodovalo aj v ďalšej kategórii Najzaujímavejšia publikačná aktivita MAS, kde sa umiestnilo na druhom mieste.

Ďakujeme partnerským MAS, vedúcim a členom súborov, kultúrnych stredísk, ako aj všetkým ostatným dobrovoľníkom za spoluprácu na zhotovení krojov i na realizácii celého projektu.

Projekt spolupráce bol spolufinancovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Programu rozvoje venkova ČR.