Prezentácia regiónu

Prezentácia regiónu na výstavách cestovného ruchu

Koniec januára a začiatok februára patril výstave cestovného ruchu v Bratislave a o týždeň neskôr aj v Košiciach, kde sa aj vďaka miestnej akčnej skupine prezentovali zaujímavosti a služby cestovného ruchu v regióne Malohont a jeho okolí.

 

 

 

Veľtrh cestovného ruchu Slovakiatour, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy, sa konal v dňoch 30.01. až 02.02.2014 v Inchebe v Bratislave. Nechýbal tam ani kúsok z nášho regiónu Malohont v podobe spoločnej prezentácie so susedným regiónom Podpoľanie. Návštevníkom výstavy sme prostredníctvom propagačných materiálov a osobných rozhovorov predstavili zaujímavosti, turistické možnosti a služby cestovného ruchu v našom regióne.

 

Z ubytovacích a stravovacích zariadení sme propagovali Salaš pod Maginhradom Veľké Teriakovce, Chatu Hajana Kokava – Háj, Penzión Family Kokava – Línia, Ubytovanie Horné Zahorany, Ubytovanie na súkromí v Ostranoch a v Hrušove. Ide o podnikateľské subjekty, ktoré prejavili záujem o túto formu spolupráce ešte v minulom roku.

 

O týždeň neskôr sa propagačné materiály o turistických možnostiach, zaujímavostiach a poskytovateľoch služieb cestovného ruchu z územia MAS MALOHONT dostali aj na výstavu Košice tour-expo, ktorá sa konala v dňoch 07. – 09.02.2014, a to vďaka spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Rimavská Sobota. Na výstave boli predstavené zaujímavé a menej známe kúty Slovenska, vrátane toho nášho.

Ďakujeme všetkým spolupracujúcim organizáciám, miestnym podnikateľom a každému, kto priložil ruku k prezentácii nášho regiónu na týchto výstavách. O rok sa ich plánujeme zúčastniť znova – s novými propagačnými materiálmi a pevne veríme, že aj s novými zaujímavosťami a spolu s ďalšími zariadeniami, ktoré sa oplatí v našom regióne navštíviť.