Prezentácia regiónu

FOTOSÚŤAŽ: Najkrajšia fotografia regiónu

Miestna akčná skupina MALOHONT spoločne s partnerskými MAS Spoločná cesta a MAS Hříběcí hory z Českej republiky vyhlasuje fotografickú súťaž pre malých i veľkých NAJKRAJŠIA FOTOGRAFIA REGIÓNU. Ponúkame Vám týmto možnosť prezentovať región, v ktorom žijete, pôsobíte alebo z ktorého pochádzate, v obrazovej podobe. Stačí zachytiť vo fotografiách to, čo je v území MAS MALOHONT zaujímavé, originálne alebo výnimočné a poslať to do súťaže. Vaše snímky potešia divákov nielen na výstavách, ktoré sa budú konať po ukončení fotosúťaže, ale aj v propagačných materiáloch, ktoré pripravujeme pre návštevníkov nášho regiónu (pohľadnice, mapy a pod.)

Kedy bude súťaž prebiehať?

Fotosúťaž bude prebiehať od 1. apríla do 31. mája 2014 v regióne Miestnej akčnej skupiny  MALOHONT.

Kto sa môže zapojiť?

Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto chce svojimi fotografiami prispieť k zviditeľneniu nášho regiónu (= územie MAS*).

Ako sa zapojiť?

Každý záujemca môže poslať max. 3 fotografie do každej z nasledujúcich tematických kategórií, a to vo formáte .jpg a v minimálnej veľkosti 1,5 MB:

  1. Život na vidieku
  2. Prírodné zaujímavosti regiónu
  3. Kultúrne dedičstvo

Ako bude súťaž prebiehať?

Vyhodnotenie jednotlivých kategórií prebehne do 7 dní od ukončenia súťaže, a to osobitne v každej z partnerských MAS. O víťazných fotografiách rozhodne hodnotiaca komisia MAS. Víťazi jednotlivých kategórií budú pozvaní na spoločné stretnutie, ktoré sa bude konať na jeseň v území MAS MALOHONT, kde prebehne vyhlásenie celkových víťazov a odovzdanie cien. Od 1. do 20. júna 2014 bude zároveň na Facebook stránkach jednotlivých MAS (v prípade MAS MALOHONT: www.facebook.com/malohont) prebiehať hlasovanie verejnosti. Počas leta usporiada každá z partnerských MAS na svojom území výstavu z vybraných fotografií:

  • MAS Společná cesta, ČR: 1.7. – 31.7.2014 v turistickom informačnom centre OÚ Rostěnice
  • MAS Hříběcí hory, ČR: 1.8 – 31.8.2014 v školiacom centre jazdeckého areálu Grunt Galatík, Těšánky
  • MAS MALOHONT, SR: 1.9. – 30.9.2014 v priestoroch Salaša pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach

Kde získate viac informácií?

Podrobnejšie informácie získate v kancelárii MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo: Elena Kubaliaková – 0905 715814, ozveny@ozveny.sk

Vaše fotografie spolu s vyplnenou prihláškou posielajte do 31. mája 2014 na mailovú adresu: ozveny@ozveny.sk. Do predmetu správy uveďte heslo „Fotosúťaž“.

Na prenos fotografií odporúčame využiť web stránku www.uschovna.sk (nie je podmienkou).

Na stiahnutie:
Podmienky – fotosúťaž 2014
Prihláška – fotosúťaž 2014

Fotosúťaž sa koná v rámci projektu česko – slovenskej spolupráce Společně jsme na koni/Spoločne sme na koni.