Prezentácia regiónu

Zaujímavosti regiónu pod jednou strechou

Aj tak by sa dala nazvať novovytvorená internetová stránka www.regionmalohont.sk, ktorá má pomôcť návštevníkom zorientovať sa v tom, čo región Malohont ponúka. V spolupráci s vami ju chceme najbližšie mesiace vylepšovať a dopĺňať. Pripomienky, doplnenia a návrhy na vylepšenie môžete posielať do 31.03.2015 na mailovú adresu: struharovahenrieta@gmail.com

Na internetovej stránke sa nachádzajú prírodné zaujímavosti, pamiatky a kultúrne dedičstvo, turistické trasy, náučné chodníky, atď. – čo sa oplatí vidieť, akými chodníčkami sa prejsť, ako aj to, kde sa môžete najesť, prenocovať či len relaxovať. Súčasťou stránky je aj kalendár podujatí na rok 2015, ktorý prezentuje podujatia, ktoré stojí za to navštíviť. V blízkej budúcnosti pribudne aj logo, pod ktorým budeme ponuku cestovného ruchu propagovať doma i v zahraničí.

Od februára 2015 beží web stránka www.regionmalohont.sk v skúšobnom režime a na jej vylepšení a doplňovaní sa neustále intenzívne pracuje. Preto, ak viete o niečom, čo tam chýba a malo by na nej byť, je tu možnosť pripomienkovať a posielať vaše podnety a pripomienky do 31.03.2015 na mailovú adresu struharovahenrieta@gmail.com. Pomôžte nám ju zdokonaliť, nech ten, kto zavíta na web stránku prezentujúcu región Malohont, nájde všetko, čo potrebuje vedieť.

Veríme, že každý, kto nájde cestu na túto web stránku si nájde to svoje pravé orechové, a pomôže mu spoznať tak ešte doteraz nepoznané a objaviť neobjavené. Turistickým informačným portálom www.regionmalohont.sk sa snažíme pomôcť zviditeľniť zaujímavosti regiónu a vybrané služby miestnych podnikateľov, a tým prispieť k rozvoju cestovnému ruchu v našom krásnom, malebnom a rozprávkovom, no ešte stále neobjavenom regióne Malohont.

Realizované v rámci projektu Mikroregiónu Rimava a Rimavica, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Osi 4 LEADER Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.