Ostatné

Výstavba rozhľadní bola v SR schválená, v ČR žiaľ nie

Projekt nadnárodnej spolupráce zameraný na výstavbu rozhľadní, úpravu vyhliadkových miest a výmenu skúseností, ktorý sme predložili koncom marca tohto roku, bol na slovenskej strane schválený. Na českej strane však nie.

Realizácia projektu nadnárodnej spolupráce bola podmienená schválením projektu na oboch stranách partnerov, ktorými bola za Slovensko MAS MALOHONT a za Českú republiku MAS Hříběcí hory a MAS Vizovicko a Slušovicko. Keďže sa tak nestalo, projekt si bude musieť na svoju realizáciu počkať o niečo dlhšie, čo v praxi znamená, že bude znova predložený v rámci výzvy na predkladanie projektov spolupráce, na Slovensku aj v Česku.

Hlavným predmetom projektu spolupráce je výstavba vyhliadkových veží a altánkov a úprava prírodných vyhliadkových miest. Na území MAS MALOHONT je naplánovaná výstavba dvoch rozhľadní, z toho jedna na Maginhrade v obci Nižný Skálnik a druhá na laze Slopovo v Klenovci. Okrem toho bude upravené aj jedno prírodné vyhliadkové miesto na sedle Chorepa v Klenovci. Na českej strane budú v území dvoch partnerských MAS postavené 4 rozhľadne, 6 altánkov a upravených 8 prírodných vyhliadkových miest.

Na území všetkých partnerov projektu budú vyhlásené fotosúťaže, spoločne budú spracované propagačné materiály a na oboch stranách projektu sa uskutočnia stretnutia k výmene skúseností v oblasti rozvoja pešej turistiky, cykloturistiky a hipoturistiky. Súčasťou stretnutí bude aj spoločný výstup na jednu z rozhľadní v jednotlivých územiach MAS.

 

Projekt nadnárodnej spolupráce bol predložený koncom marca tohto roku na českej aj slovenskej strane v rámci osi 4 Leader programov rozvoja vidieka SR a ČR. Celková požadovaná výška finančných prostriedkov na slovenskú časť projektu predstavovala 40 000 EUR. Aj napriek neúspechu v tejto výzve, veríme v prospešnosť projektu pre rozvoj nášho regiónu, preto sa o jeho predloženie a schválenie pokúsime znovu.