Prezentácia regiónu

Poznáme 12 NAJ regiónu Malohont

O tom, ktoré zaujímavosti z regiónu Malohont patria medzi 12 NAJ, rozhodlo 1500 hlasov odovzdaných v hlasovaní, ktoré prebiehalo na web stránke www.regionmalohont.sk v prechádzajúcich dvoch mesiacoch. Medzi 12 NAJ regiónu Malohont sa vďaka hlasujúcim dostali tieto zaujímavosti a atrakcie:

 1. Včelí kRaj (134 hlasov) – NAJvyužívanejšia vzdelávacia včelnica
 2. Klenovský Vepor (108 hlasov) -NAJvyšší vrch – 1 338 m n.m.
 3. Mlyn Veľké Teriakovce (104 hlasov) – NAJdlhšie fungujúci mlyn
 4. Rozhľadňa Maginhrad (104 hlasov) – NAJvyššia rozhľadňa – 16,8 m
 5. Vodná nádrž Teplý Vrch (88 hlasov) – NAJteplejšia voda na Slovensku
 6. Drienčanský kras (79 hlasov) – NAJväčšie chránené územie – 1 609,11 ha
 7. Gotický kostol v Kraskove (72 hlasov) – NAJstarší gotický kostol – 13. storočie
 8. Drienčany (71 hlasov) – NAJrozprávkovejšia dedina
 9. Archeologické nálezisko kyjatickej kultúry (68 hlasov) – NAJunikátnejšie nálezisko
 10. Gotický kostol v Malých Teriakovciach (66 hlasov) – NAJstarší zachovaný drevený kazetový strop na Slovensku – 16. storočie
 11. Klenovská priehrada (59 hlasov) – NAJväčšia zásobáreň pitnej vody – 8,43 mil. m3
 12. Náučný chodník Drienčanský kras (59 hlasov) – NAJdlhší náučný chodník – 7,5 km

Výber 12 NAJ regiónu Malohont realizoval Mikroregión Rimava a Rimavica s cieľom propagovať prírodné zaujímavosti, kultúrne dedičstvo i turistické atrakcie tohto málo objaveného, ale malebného regiónu. Ide o pokračovanie marketingových aktivít v cestovnom ruchu, ktorých hlavnými výstupmi doteraz sú turistický portál www.regionmalohont.sk a propagačné materiály (brožúry, mapy a pohľadnice). Výberom 12 NAJ zaujímavostí a atrakcií regiónu Malohont táto aktivita nekončí. Svoje miesto si odteraz určite nájdu v pripravovaných propagačných materiáloch o regióne i v osobitných materiáloch venovaných výhradne im. Ďakujeme všetkým hlasujúcim, ktorí sa zapojili, za odovzdané hlasy.