Regionálne produkty

Na seminári sme odovzdali certifikáty ďalším výrobcom

V utorok 29. septembra sa vo Veľkých Teriakovciach konal seminár zameraný najmä na predaj z dvora a povinnosti pri predaji produktov. V jeho úvode boli odovzdané certifikáty o udelení regionálnej značky na cesnak, včelie produkty a rezbárske výrobky. Prednášajúcimi boli ľudia z praxe, ktorí sa jednotlivým témam venujú v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti, vďaka čomu obohatili seminár o cenné rady a skúsenosti.

Základné nariadenia a zákony, ktoré sa venujú problematike predaja z dvora, predstavila Zuzana Homolová zo zväzu ekologického poľnohospodárstva – EKOTREND Slovakia. O tom, kto, kedy a ako je povinný používať registračnú pokladňu, informovala Ingrid Löfflerová z účtovnej kancelárie. Na konkrétnych príkladoch zároveň vysvetlila povinnosti predajcov súvisiace najmä s výškou odvodov a s podaním daňového priznania.

Na záver zástupca združenia mladých poľnohospodárov na Slovensku oboznámil účastníkov seminára s aktuálnou možnosťou získať podporu na začatie podnikania v poľnohospodárstve pre mladých do 40 rokov. Bohatá diskusia, ktorá sa niesla celým seminárom, je pre nás dôkazom toho, že témy seminára účastníkov zaujali a pevne veríme, že každý z nich si odniesol nejednu informáciu, ktorú využije aj vo svojej praxi.

Seminár organizovala MAS MALOHONT ako súčasť informačných aktivít, ktoré dlhodobo realizuje, tento krát bez projektovej podpory, z vlastných zdrojov a z účastníckych príspevkov.

Prezentácie zo seminára:
Pravidlá a zásady pri predaji z dvora
Používanie elektronickej registračnej pokladnice
Daňové a odvodové povinnosti farmárov
ERP v skratke

V úvode seminára sme odovzdali certifikáty ďalším výrobcom z regiónu Gemer-Malohont, ktorých žiadosti schválila certifikačná komisia ešte v júli tohto roka. Udelené certifikáty ich odteraz oprávňujú používať ochrannú značku regionálny produkt GEMER-MALOHONT, ktorá garantuje pôvod produktov v regióne pri zachovávaní tradícií a jedinečností regiónu s výrazným podielom ručnej práce. Ide o ocenenie, ktoré získali nasledovné produkty:

  • Cesnak – Dušan Sekeráš SHR, Orávka 5, 980 42 Rimavská Seč – 0917 628 903, dsekeras@gmail.com
  • Včelie produkty – Viktor Vlčko, Lúčna 1369/4, 985 05 Kokava nad Rimavicou – 0902 337 303, viktor.vlcko@gmail.com
  • Maľované obrazy a drevené rezbárske výrobky – Mgr. Eva Wilson, Revúcka Lehota 52, 049 18  Lubeník – 0908 109 628, gajdosova.art@gmail.com

Viac regionálnych produktov nájdete na web stránke: www.gemer-malohont.sk