Regionálne produkty

Podpora regionálnej značky v roku 2020

Jednou z priorít MAS MALOHONT je podpora regionálnych produktov, k čomu v roku 2020 prispela aj realizácia projektu podporeného Banskobystrickým samosprávnym krajom, v rámci ktorého sme zhotovili propagačné videá, produktové fotografie a nálepky.

Názov projektu: Podpora regionálneho značenia
Schválená dotácia v rámci VZN BBSK č. 38/2019: 5 000 €
Spolufinancovanie zo zdrojov MAS: 1 262, 91 € + ďalšie výdavky, ktoré nie sú v rámci uvedeného VZN BBSK oprávnené

V rámci projektu boli zrealizované 3 aktivity:

Promo videá – boli zhotovené krátke a pútavé videá, ktoré sú a budú využívané na spoločnú aj individuálnu propagáciu regionálnych produktov v online priestore (web stránky, sociálne siete a pod.) – 23 videí o vybraných regionálnych produktoch, ktoré postupne zverejňujeme na sociálnych sieťach a po redizajne web stránky regionálnej značky budú umiestnené aj na podstránkach jednotlivých regionálnych výrobcov, 2 videá osobitne o potravinových produktoch a remeselných výrobkoch a 1 video vo všeobecnosti o regionálnej značke. Ukážka jedného z videí:

Produktové fotografie – fotografie produktov a producentov pri práci boli zhotovené profesionálnym fotografom. Boli, sú aj budú využívané v online marketingu, ale aj v tlačených propagačných materiáloch – viac ako 200 fotografií pre 20 regionálnych producentov.

Nálepky – rovnako ako každý rok, aj teraz boli pre regionálnych výrobcov zabezpečené nálepky s logom značky, ktoré slúžia na označenie produktov a sú jedným z najúčinnejších spôsobov propagácie značky, keďže sú umiestnené na každom produkte – 30 000 kusov nálepiek rôznych rozmerov a farebných kombinácií.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.