Grantový program

Grantový program MAS 2020: Podporíme 6 projektov

MAS MALOHONT podporí 6 projektov malých obcí celkovou sumou 15 000 €, vďaka čomu budú v regióne Malohont upravené ďalšie verejné priestranstvá, zrekonštruované autobusové zastávky či vybudované prístrešky pre voľnočasové aktivity obyvateľov. Do termínu uzávierky na predkladanie projektov (09.10.2020) prijala a zaregistrovala MAS MALOHONT 7 projektov, pričom všetky z nich splnili podmienky administratívnej kontroly a postúpili do ďalšieho kola, v ktorom ich Výberová komisia MAS hodnotila na základe bodovacích kritérií. Vzhľadom na počet dosiahnutých bodov a dostupné finančné prostriedky v grantovom programe MAS bolo vo výzve č. 05/GP/MAS/2020 schválených 6 projektov, ktoré si rozdelia dokopy 15 000 €.

V rámci hlavných oblastí podpory bolo schválených 5 projektov. Vďaka nim bude výsadbou zelene a drevín upravené verejné priestranstvo v obci Horné Zahorany, zrekonštruované autobusové zastávky v Lukovištiach a na Babinci či opravená zatekajúca strecha kultúrneho domu v obci Budikovany. V obci Kraskovo zas vybudujú za kultúrnym domom prístrešok, ktorým doplnia existujúcu oddychovú zónu s ihriskom. Drobnou úpravou prejde aj verejné priestranstvo v centrálnej časti obce Veľké Teriakovce, ktorá získala podporu vo výške 500,00 € v rámci doplnkových oblastí podpory ako odmenu za víťazstvo v súťaži o najlepšie povzbudzujúcu obec v rámci minuloročných cyklistických pretekov Teatro Okolo Malohontu.

Grantový program MAS poznačili v tomto roku najmä problémy súvisiace s nepriaznivou finančnou situáciou MAS, ako aj so šírením koronavírusu. Podporeným obciam o to viac blahoželáme a prajeme veľa elánu a síl do realizácie podporených projektov. O ich výsledkoch vás budeme informovať.

Na stiahnutie:
Poradie projektov vo výzve č. 05/GP/MAS/2020

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2020 je spolufinancovaný z finančného príspevku 43 obcí zahrnutých do územia MAS: Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce