Prezentácia regiónu

MITROVANIE 2019: Ukončenie pastierskej sezóny je za dverami

Ukončenie pastierskej sezóny nazývané mitrovanie sa viaže k 26. októbru, na svätého Demetera alebo Mitra, kedy si tento starý zvyk pripomenieme v obci Veľké Teriakovce už po ôsmykrát. Návštevníkov podujatia čakajú ukážky prác na salaši, tance a hudba pastierskej valaskej kultúry, baranie špeciality, trh regionálnych produktov či aktivity pre deti a nebudú chýbať ani najznámejší valasi Maťko a Kubko.

Dejiskom podujatia Slovenské mitrovanie bude už tradične Salaš pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach. Program začína o 10:00 hod. ukážkami prác na salaši ako sú strihanie oviec, odváranie žinčice, výroba syrov, pareníc a bryndze či spracovanie ovčej vlny. Pri Humne bude prebiehať súťaž vo varení baraních špecialít, kde budú prezentované rôzne spôsoby spracovania jahňacieho mäsa. Do súťaže sa môžu prihlásiť 5-členné tímy priateľov, rodín či organizácií a firiem.

„Úvodnú časť podujatia obohatia hudbou, spevom aj tancom účinkujúci na pódiu pri Pastierni, a to detské folklórne súbory Lykovček z Revúcej a Mladosť z Klenovca, Folklórny súbor Lykovec z Revúcej, heligonkári Folklórneho súboru Vepor z Klenovca a fujaristi z regiónu.“ uviedla Mgr. Stanislava Zvarová, metodička pre folklór Gemersko-malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote.

Na rôznych miestach v areáli salaša sú pre návštevníkov podujatia pripravené aj sprievodné aktivity ako výstava oviec, drevené atrakcie pre deti, súťaže pre dospelých alebo obľúbený trh s ukážkami remesiel, ktorý je tento rok zameraný najmä na regionálne produkty. Po pozitívnych ohlasoch z minulého ročníka nebude chýbať ani detský kútik umiestnený v krytej hale, v ktorej čakajú na deti tvorivé dielne a iné aktivity, ale aj divadelné predstavenie Kráľ drozdia brada v podaní bábkového divadla Babadlo z Prešova. Známa dvojica valachov Maťko a Kubko bude na podujatí prítomná počas celého dňa v podobe maskotov v nadživotnej veľkosti.

Poobedňajšie hodiny vyplní Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice a Folklórny súbor Stromíš z Vlachova, ktorých doplnia heligonkári, fujaristi a gajdoši. Na tento kultúrny program nadviaže slávnostný sprievod ovčiarov, bačov a valachov, ktorý bude ukončený vyúčtovaním s majiteľmi oviec. Atmosféra sprievodu bude umocnená signálnymi nástrojmi, gajdami a ľudovými hudbami.

„Podobne to prebiehalo aj v nedávnej minulosti počas mitrovania nazývaného aj valaské hody, keď sa bačovia a valasi vracali zo salašov do dedín vo sviatočných šatách a v kostole obetovali syry a oštiepky. Potom nasledovalo vyúčtovanie sa s majiteľmi oviec a spoločná hostina, ktorej neodmysliteľnou súčasťou bola hudba, tanec a spev.“ priblížil jeden z odborných garantov podujatia PhDr. Ivan Murin, PhD.

Hlavným zámerom podujatia je zachovať valaskú a ovčiarsku tradíciu v regióne Gemer-Malohont, ako aj zvyky spojené s ukončením pastierskej sezóny. Snahou organizátorov je priblížiť ich súčasnej generácii prostredníctvom kultúrno-osvetovej aktivity Slovenské mitrovanie a poukázať na význam ovčiarstva ako špecifickej súčasti tradičnej ľudovej kultúry i dnešnej reality. Cieľom je zároveň zvýšiť povedomie verejnosti o tradičných spôsoboch obživy našich predkov cez osvojovanie si zručností v oblasti chovu oviec, spracovania ich produkcie a remesiel súvisiacich nielen s ovčiarstvom.

Organizátormi podujatia sú Miestna akčná skupina MALOHONT, Salaš pod Maginhradom Veľké Teriakovce a Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v spolupráci s odborným garantom, ktorým je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a ďalšími partnermi. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj a k podpore podujatia prispela aj viac ako desiatka sponzorov.

Slovenské mitrovanie je zároveň jednou z propagačných aktivít MAS MALOHONT, ktorej činnosť je spolufinancovaná z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Podujatie sa koná za každého počasia.

Foto: Archív MAS