Prezentácia regiónu

Fotosúťaž Malohont mojimi očami

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje 3. ročník fotografickej súťaže Malohont mojimi očami, ktorá je určená pre malých aj veľkých, amatérskych aj profesionálnych fotografov. Vaše súťažné fotografie čakáme do 15.10.2015. Ponúkame Vám týmto možnosť prezentovať región, v ktorom žijete, pôsobíte alebo z ktorého pochádzate, v obrazovej podobe. Stačí zachytiť vo fotografiách to, čo je v území MAS MALOHONT* zaujímavé, originálne alebo výnimočné a poslať to do súťaže.

Kategórie:

 1. prírodné zaujímavosti
  stromy, jaskyne, rybníky, skalnaté útvary, vodné toky a pod.
 2. rozhľadne a vyhliadkové miesta
  rozhľadne, vyhliadkové miesta a výhľady z nich
 3. kultúrne dedičstvo
  kultúrne a historické pamiatky, pamätihodnosti, tradičná architektúra a pod.
 4. tradície a remeslá
  tradičné podujatia, uchovávanie zvykov, remeselné výrobky, remeselníci a pod.
 5. život v regióne
  ľudia v regióne pri práci, so zvieratami, na potulkách regiónom a pod.

Osobitná kategória:

 • časozberné video – akákoľvek téma z vyššie uvedených kategórií alebo ich kombinácia

Kto sa môže zapojiť?

 • každý, kto chce svojimi fotografiami prispieť k zviditeľneniu nášho regiónu (= územie MAS*)

Ako sa zapojiť?

 • do každej z uvedených kategórií možno poslať max. 3 fotografie zhotovené na území MAS*
 • zaslané fotografie musia byť vo formáte .jpg s minimálnou veľkosťou 1,5 MB
 • fotografie spolu s vyplnenou prihláškou posielajte mailom na info@malohont.sk najneskôr do 15. októbra 2015 (do predmetu správy uveďte: fotosúťaž 2015)
  na prenos fotografií odporúčame použiť web stránku www.uschovna.sk (nie je podmienkou)

Ako bude prebiehať hlasovanie?

 • O víťazných fotografiách v jednotlivých kategóriách rozhodne hodnotiaca komisia.
 • Od 20.10. do 20.11.2015 bude zároveň na Facebook stránke MAS prebiehať hlasovanie verejnosti.

Ako budú víťazi odmenení?

 • vecnými cenami, regionálnymi produktmi a diplomom

Kde a ako budú fotografie prezentované?

 • Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien víťazom prebehne v decembri 2015 v Knižnici prof. Š. Pasiara v Hnúšti počas otvorenia výstavy fotografií, na ktorú budú pozvaní všetci zapojení súťažiaci.
 • Vybrané fotografie budú okrem tohto prezentované v propagačných materiáloch MAS.
 • Pri každej forme prezentácie bude uvedené meno autora.

Kde získate viac informácií?

 • Podrobnejšie informácie o súťaži získate v Kancelárii MAS v Hrachove: 047/5695 533, info@malohont.sk

Na stiahnutie:
Podmienky – fotosúťaž 2015
Prihláška – fotosúťaž 2015

*územie MAS MALOHONT:
Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Horné Zahorany, Hnúšťa, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce