Prezentácia regiónu

Návšteva zahraničných študentov v MAS MALOHONT

Skupina 10 študentov z rôznych kútov sveta navštívila v rámci medzinárodného štúdia zameraného na rozvoj vidieka 5 miestnych akčných skupín na Slovensku vrátane našej MAS MALOHONT, kde absolvovali stretnutie so zástupcami MAS a ukážku vybraných projektov.

Študenti z USA, Mexika, Nikaraguy, Japonska, Talianska, Libanonu, Bangladéšu a Slovenska zavítali do nášho regiónu v piatok 24. júla 2015. Cieľom ich exkurzie bolo získanie podkladov pre vypracovanie prípadovej štúdie pod názvom „Are stakeholders ready for Community Led Local Development?“ (Sú zainteresované strany pripravené na miestny rozvoj vedený komunitou?) v rámci medzinárodného štúdia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, ktoré prebieha v rámci programu Erasmus Mundus.

Počas dňa sa stretli so zástupcami verejného a občianskeho sektora a navštívili niektoré projekty realizované prostredníctvom MAS MALOHONT či už cez prístup LEADER, ktorý je spolufinancovaný cez Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka alebo cez grantový program MAS, ktorý spolufinancujú obce zahrnuté do územia MAS.

Prvou zástavkou študentov bol vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach. Tu sa študenti Enrique, Emily, Gabriel, Maria, Tyler, Nassim, Kamrul, Matteo, Katarína, Kazusa a ich koordinátori Monika a Martin pustili do diskusie so zástupcami MAS, od ktorých získali informácie týkajúce sa vzniku MAS, realizácie stratégie a hodnotenia jej výstupov. Po nej nasledovala prehliadka vodného mlyna ako ukážka projektu realizovaného občianskym sektorom prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Potom  sme sa presunuli na Salaš pod Maginhradom, kde si študenti pozreli novovybudované ubytovacie zariadenie podporené prostredníctvom MAS MALOHONT.

Odtiaľ sme cestovali do Horných Zahorian k zrekonštruovanej autobusovej zastávke, ktorú obec opravila vďaka grantovému programu MAS. Naša exkurzia pokračovala do obce Babinec, kde sme študentom ukázali príklady dvoch projektov. Prvým projektom bola zrekonštruovaná budova bývalej školy, v ktorej si študenti mohli pozrieť výstavu venovanú spracovaniu ľanu a spoločenskú miestnosť. Druhým projektom bol vybudovaný prístrešok nad studničkou s pitnou vodou, ktorý podporila MAS v grantovom programe.

Ďalšou zastávkou bolo mesto Hnúšťa, kde bola pre študentov pripravená prehliadka knižnice prof. Štefana Pasiara, vonkajšieho fitnescentra a Múzea socialistických kuriozít, ktoré je zariadené ako dvojizbový byt v štýle doby nedávno minulej. Poslednou zastávkou exkurzie po našom regióne bola kolešňa v Klenovci, v ktorej v súčasnosti prebieha rekonštrukcia a neskôr bude slúžiť ako múzeum súkenníctva a gubárstva.

Študenti si z nášho regiónu odniesli okrem zážitkov aj nové poznatky a skúsenosti, ktoré zapracujú do pripravovanej štúdie. Jej vyhodnotenie prebehne 31. júla 2015 na pôde SPU v Nitre.