Projekty MAS

Boli sme sa inšpirovať u partnerských MAS v ČR

Po úvodnom stretnutí k plánovaniu konských trás na území našej MAS, sme si boli po inšpiráciu u českých partnerov – MAS Hříběcí hory a MAS Společná cesta, s ktorými realizujeme projekt nadnárodnej spolupráce Spoločne sme na koni.

 

Informačná návšteva spojená s pracovným stretnutím sa konala v dňoch 8. – 9. apríla 2014. Úvod prvého dňa patril predstaveniu projektu spolupráce Po formanských stezkách, v rámci ktorého bolo na území MAS Hříběcí hory vybudovaných viac ako 150 km hipotrás. Ich súčasťou sa stalo aj 35 oddychových miest s mapou konských trás a s úväziskami pre kone, 3 kryté úväziská pre kone, replika vodného mlyna a 15 metrová rozhľadňa.

Účastníkom exkurzie bol následne predstavený postup a úskalia tvorby hipotrás, ako aj základy tvorby máp. Potom už nasledovala návšteva rozhľadne Zdenička. To, čo dážď a vietor ubrali na výhľade, to pridali na zážitku, hoci nikto neostal suchý.

Podvečer si účastníci exkurzie prezreli areál Jazdeckého areálu Grunt Galatík v Těšánkach pri Zdounkách, ktorý je jednou zo staníc nachádzajúcich sa na konských trasách, kde si môžu turisti ustajniť kone, občerstviť i ubytovať sa.

Druhý deň patril predstaveniu systému značenia konských trás priamo v teréne a zastaveniu sa pri niekoľkých oddychových miestach s mapami a úväziskami pre kone.

Na jednotlivých konských trasách sa nachádzajú zaujímavé prírodné miesta a kultúrne zaujímavosti miestneho významu, čím projekt prispieva aj k rozvoju cestovného ruchu šetrného k životnému prostrediu. Jednou z takýchto zastávok je aj Múzeum košikárstva v obci Morkovice, kde sme okrem múzea neplánovane navštívili aj dielňu jedného z miestnych košikárov, ktorý sa tomuto remeslu venuje dodnes.

Ďalšou zastávkou bolo obecné múzeum v obci Švábenice na území druhej partnerskej MAS Společná cesta. Tu účastníci zo všetkých partnerských MAS navštívili okrem stálych expozícií aj aktuálnu výstavu viac ako 900 betlehemov, ktoré zozbieral miestny nadšenec.

Poslednou zastávkou bol Dvor Honětice, ktorý vznikol rekonštrukciou historického poľnohospodárskeho dvora. V hlavnej budove vznikol štýlovo zariadený penzión s kapacitou 24 lôžok a reštaurácia. Vedľa penziónu je od roku 2012 v prevádzke aj kúpalisko s prírodným systémom filtrácie vody a jeho zázemie s barom, požičovňou športových potrieb, so sprchami a hygienickými zariadeniami.

Všetky navštívené miesta boli opäť dôkazom toho, že naši českí susedia si vážia svoju históriu, kultúrne dedičstvo i prírodné zaujímavosti oveľa viac ako my.
Aj preto veríme, že informačná návšteva bola pre účastníkov z našej MAS prospešná a inšpiratívna. Poznatky z nej bude možné využiť už pri najbližšom pracovnom stretnutí, ktoré bude venované prvým návrhom hipotrás na mapových podkladoch. O podrobnostiach tohto stretnutia Vás budeme včas informovať.

 

V mene všetkých účastníkov ďakujeme partnerom z MAS Hříběcí hory a MAS Společná cesta za pohostinnosť, cenné rady pri tvorbe konských trás i za celý dvojdňový program.

Exkurzia sa konala v rámci projektu nadnárodnej spolupráce Spoločne sme na koni, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013.