Projekty MAS

Rozhľadňa v Klenovci je krátko pred dokončením

V obci Klenovec na Laze v časti Slopovo vyrástla v posledných dňoch hrubá stavba 9 metrov vysokej rozhľadne, ktorú realizuje Miestna akčná skupina MALOHONT v rámci projektu česko – slovenskej spolupráce. Ide o rovnaký projekt, v rámci ktorého prebieha aj výstavba rozhľadne na Maginhrade a vyhliadkového miesta v Klenovci v sedle Chorepa. Súčasťou projektu je aj spracovanie štúdie značených konských trás, z ktorých bude v budúcom roku vybraná časť vyznačená priamo v teréne.

K rozhľadni sa možno dostať po žltej turistickej trase (č. 8949), ktorá vedie z Bodnárky cez sedlo Chorepa priamo na Slopovo, Laz. Druhou alternatívou je zelená turistická trasa (č. 5466), ktorá vedie z Kokavy nad Rimavicou cez Slopovo, Laz až po sedlo Pereš. Všetkých turistov prosíme, aby sa na stavbe rozhľadni nepohybovali, kým nebude oficiálne skolaudovaná.

Výstava rozhľadní sa realizuje v rámci projektu česko – slovenskej spolupráce Společně jsme na koni/Spoločne sme na koni. Na investíciách, ktoré sa v rámci projektu realizujú v katastrálnom území obce Klenovec, sa obec podieľa spolufinancovaním vo výške 10 %.