Regionálne produkty

Výzva na predkladanie žiadostí o udelenie značky vyhlásená

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 03.10.2014 prvú výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti je možné predkladať v kancelárii MAS MALOHONT najneskôr do 01.12.2014. Predložené žiadosti posúdi 09.12.2014 certifikačná komisia, ktorá bude rozhodovať o pridelení prvých certifikátov pre výrobky z regiónu Gemer-Malohont.

Na stiahnutie:
Výzva č. 01/2014
Formulár žiadosti o udelenie značky
Kritériá pre udelenie značky – Metodika regionálneho značenia

Ďalšie informácie, konzultácie a odpovede na otázky Vám radi poskytneme v kancelárii MAS MALOHONT v Hrachove alebo na týchto kontaktoch: Ing. Miroslava Vargová – 0903 772453, mirkakubka@malohont.sk

Všetky informácie o regionálnom značení nájdete na: www.gemer-malohont.sk