Rekonštrukcia mestskej budovy pre účel knižnice

Realizátor projektuMesto Hnúšťa
Názov projektuRekonštrukcia jestvujúcej mestskej budovy pre účely knižnice
Finančný príspevok z PRV SR 2007 – 2013122 480,81 €
Vlastné zdroje6 446,36 €
Obdobie realizácie2010 – 2011
Stručný popis projektu:

V rámci dvoch projektov (63 068,44 € + 59 412,37 €) bola pre účely knižnice zrekonštruovaná dovtedy nevyužívaná mestská budova. Nové a kvalitne vybavené priestory knižnice zahŕňajú tri oddelenia literatúry, študovňu s internetom, zázemie pre personál a sociálne zariadenia. Okrem výpožičných služieb, správy fondu literatúry a prístupu na internet organizuje knižnica aj vlastné podujatia pre rôzne vekové kategórie.

Kde bol projekt realizovaný?